– Ofrer ikke de ansatte

Tekst: Turid Løvstad (2002)

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) mener at gode tekniske løsninger skal gjøre det unødvendig å forandre røykeloven.
– Analyseresultater fra et forsøksprosjekt med ventilasjonssystemer i regi av SINTEF viser at nikotininnholdet i luften blir så lavt med optimal ventilasjon, det vil si 10 mikrogram pr m3 luft, at det ikke blir noe problem å oppholde seg i de røykfrie sonene, sier administrerende direktør Knut Almquist. – Hva med de ansatte, de må jo oppholde seg like mye i røykesonene som i de røykfrie? Ofrer dere ikke de ansattes helse for næringen? – Det mener vi at vi ikke gjør. Det er gjort målinger på dette som konkluderer med at de ansatte har relativt korte opphold i røykesonene, men dette avhenger selvsagt av hva slags type bedrift det er snakk om. Men vi mener at de lave nikotinbelastningene som er målt og korte opphold, representerer svært liten helserisiko selv om de ligger noe over grensen på 10 mikrogram nikotin pr m3 luft., sier Almquist som presiserer at han uttaler seg på vegne av næringen. Ut i fra dette mener RBL at det er unødvendig å forandre røykeloven, den bør beholdes slik den er i dag med et krav om 50 prosent røykfrie arealer på bevertningssteder.
Personvern og cookies