Offshoreansatte fornøyd med nytt HMS-regelverk

Tekst: Turid Børtnes (2005)

Det er langt flere offshoreansatte som er positive til det nye HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten enn til det gamle. En omfattende spørreundersøkelse som ble gjennomført før og etter det nye regelverket ble innført 1. januar 2002 viser dette.

I den siste undersøkelsen i 2003 var det bare 18 prosent som mente at HMS-regelverket ikke var godt nok, mot rundt 30 prosent i 2001. Nesten 53 prosent mente at regelverket var bra nok i 2003, mens bare 35 prosent mente det samme før nytt regelverk ble innført. Olav Thuestad, direktør for rammesetting i Petroleumstilsynet (Ptil) er svært godt fornøyd med resultatet. – Dette viser at grunnideen bak det nye regelverket fungerer etter hensikten. Det samme gjelder samarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen og den senere opplæringen, mener han. Men revideringen av forskriftene er ikke ferdig avsluttet. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Petroleumstilsynet i oppdrag å revidere HMS-forskriftene sammen med midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte landanlegg og tilknyttede rørledningsystemer. Hensikten er å utarbeide et helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten på sokkelen og de landanlegg som omfattes av Ptil. I den forbindelse er det satt i gang en ny stor brukerundersøkelse om HMS-forskriftene på land og på sokkelen. Den skal være klar tidlig i 2005, mens revisjonsarbeidet skal være ferdig fastsatt 1. januar 2007.

Personvern og cookies