Offentlige støysyndere

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Sluttrapporten til Arbeidstilsynet i forbindelse med støyaksjonen i fjor høst, viser at offentlig virksomhet, særlig skoler og barnehager, er blant de største synderne. I alt fikk to av tre av de til sammen 622 besøkte virksomhetene pålegg.

Flest pålegg ble gitt til ulike offentlige virksomheter, men mange utesteder kom også dårlig ut av kontrollen. De fleste påleggene dreide seg om manglende måling og vurdering av støybelastning, planer for reduksjon av støy, rutiner for hørselskontroll og merking av støysoner. Mangler på dette området viser at mange ikke arbeider systematisk for å redusere støyeksponeringen.

Målet for kontrollaksjonen var nettopp å avdekke om virksomhetene har en slik systematikk. Videre vil Arbeidstilsynet bevisstgjøre og skape oppmerksomhet om støy som årsak til alvorlig helseskade, og sjekke om bedriftene bruker verne- og helsepersonell til hørselskontroll og forebyggende tiltak.

Foruten utesteder, ble det innen privat virksomhet gitt flest varsler til trevareindustri og bygg og anlegg. Produksjonsbedrifter innen næring og nytelse og metall var flinkere til å håndtere støybelastninger.

Det var særlig mangelfull bruk av verne- og helsepersonell til kartlegging og arbeid med rutiner og tiltak som ble påpekt. I tillegg hadde mange dårlige rutiner for å sikre at arbeidstakerne beskyttet seg mot støy.

 

Falsk trygghet

Aksjonen viste at mange virksomheter er flinke til å passe på at arbeidstakerne beskytter seg mot støy gjennom bruk av hørselsvern. Men i mange tilfeller gir dette en falsk trygghet. Målinger viser at hørselsvernets beskyttelse er betydelig lavere enn de målte og oppgitte verdiene fra produsenten.

Dette skyldes feil bruk og tilpasning av hørselsvernet og manglende oppfølging der det slurves med bruken. Risikoen for skade blir særlig stor der hvor høye smell forekommer.

Hørselsskade forårsaket av støy på arbeidsplassen topper Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsbetingede sykdommer. I 1998 ble det meldt om nesten 2.000 slike skader, det er en markert økning fra de foregående år.

Arbeidstilsynet tror at økningen har sammenheng med at støy som skadeårsak har vært for lite fremme i bevisstheten både hos arbeidsgivere og Arbeidstilsynet.

Personvern og cookies