Offentlig ansatte trives

(2003)
Offentlig ansatte trives like godt i jobben sin som de privatansatte, men det er forskjeller på hva de to gruppene legger størst vekt på. De som jobber i det offentlige er mindre opptatt av jobbens image og mer av godt arbeidsklima og faglig samarbeid.
Det er en undersøkelse blant 2.000 norske arbeidstakere foretatt av blant annet IBM Business Consulting Services i Norge som viser dette. Litt overraskende viser det seg at ingen av de to gruppene er særlig opptatt av lønn. For de privatansatte teller arbeidsplassens image, innholdet i arbeidet og personlig utvikling mer. De som jobber i offentlig sektor mener at sosiale faktorer og faglig samarbeid er med på å øke motivasjonen, skriver Dagsavisen. Men de som jobber i private virksomheter er mer stolte av arbeidsplassen sin enn den andre gruppen. De har også et bedre fysisk arbeidsmiljø og opplever mindre stress. De er også litt mer fornøyd med lønn og ansettelsesforhold. I det offentlige kompenseres noe lavere lønn med goder slik som fleksitid og gode pensjonsordninger i tillegg til større jobbtrygghet. Alt i alt viser undersøkelsen at det er liten forskjell på jobbtilfredshet, forskjellen går mer på hva den enkelte regner som avgjørende for å trives i jobben. TB
Personvern og cookies