Offentlig ansatte trives best

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Offentlig ansatte trives bedre på jobb enn de som arbeider i privat sektor. De er stolte av arbeidet de utfører, men føler at arbeidsgiverne deres, det vil si politikerne, ikke verdsetter innsatsen.

Dette går frem av en undersøkelse MMI har utført for arbeidstakerorganisasjonen Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO). Undersøkelsen viser at hele 65 prosent av ansatte i statlige eller kommunale virksomheter trives meget godt på jobben. For sammenligningens skyld er ansatte i privat næringsliv spurt om de samme, her svarer 58 prosent at de trives meget godt. Nesten halvparten av ansatte i offentlig sektor, det vil si 46 prosent, er stolte av arbeidet de gjør, innen private virksomheter gjelder det 37 prosent. De kommunalt ansatte føler mest yrkesstolthet, det gjelder 52 prosent av dem. Yrker som peker seg ut er innen helse og omsorg og undervisning. Hele 62 prosent av de ansatte i offentlig tjenesteyting mener at den jobben de gjør er meget viktig. Til sammenligning er det 52 prosent av de privatansatte som mener det samme. Men de som jobber i det offentlige har ikke særlig tro på at politikerne i rollen som arbeidsgivere deler deres syn. Bare 31 prosent mener at politikerne ser på arbeidet deres som meget viktig for samfunnet og virksomheten de arbeider i. Arbeidsmiljø nr. 6 – 2005

Personvern og cookies