Offensiv mot uhelse

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Mens myndigheter og partene i arbeidslivet i Sverige strever for å finne en felles måte å redusere det stadig økende sykefraværet på, satses det flere titalls millioner på prosjekter for et friskere arbeidsliv. 66 millioner svenske kroner fordelt på 21 forskjellige prosjekter skal brukes for å finne sammenhenger mellom helse, arbeidsforhold og økonomistyring. Det er forskjellige virksomheter og organisasjoner, blant annet forskningsstiftelsen Vinnova som er blant bidragsyterne, skriver bladet Arbetsliv. Bakgrunnen for denne store satsningen er de økte utgiftene til langtidssyke og uførepensjonister. Produksjonsindustrien og helse- og sosialtjenesten er sektorer som får penger for å prøve ut virkemidler som kan redusere sykefraværet.

Personvern og cookies