Offensiv mot alpinanlegg

Tekst:  Turid Børtnes (2006)
Etter tre dødsulykker som rammet ansatte i alpinanlegg vinteren 2004, har Arbeidstilsynet satt i gang en offensiv rettet mot denne næringen.
Det er skianlegg i de tre fylkene Hedmark, Oppland og Buskerud som nå skal sjekkes av Arbeidstilsynet. Selv om det ikke skjedde alvorlige ulykker blant ansatte i fjor, viste et forprosjekt utført vinteren og våren 2005 at det er nødvendig å sikre et trygt arbeidsmiljø i skianlegg. – Det ble avdekket at mange anlegg har dårlige rutiner og lite systematikk innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, sier inspektør Harald Øie ved Arbeidstilsynet Indre Østland, Hamar. Øie leder prosjektet, som avsluttes vinteren 2007.

Krever gode rutiner
Øie opplyser at 63 skianlegg har konsesjon fra Taubanetilsynet i Det Norske Veritas i de tre fylkene. De står for 60 prosent av den totale heiskortomsetningen i bransjen og omfatter noen av landets største anlegg, slik som Trysil, Hemsedal, Hafjell og Geilo. I fjor vinter ble det gjennomført 14 tilsyn i regionen. Dette skal følges opp med et tilsvarende antall tilsyn i år og neste år. Daglig leder for anlegget har ansvar for heiser, teknisk sikkerhet, nedfarter, ansatte og publikum. – Vi vil snakke med ledere, verneombud og ansatte og undersøke om virksomhetene bruker det HMS-systemet de er pålagt å ha, og om det fungerer som det skal. Det dreier seg om god nok systematikk ved avvik, om det er laget risikoanalyser og påfølgende handlingsplaner, dokumentasjon, for eksempel ved vedlikehold av maskiner og i forbindelse med sikkerhetsopplæring, blant annet av maskin- og scooterførere.

Flere mangler
Forprosjektet avslørte at det skorter på dokumentasjon. Ved avvik og nestenulykker skal det foreligge skriftlig dokumentasjon, det samme gjelder alle reparasjoner på maskiner og annet utstyr, også småreparasjoner. Et annet viktig sikkerhetsområde er kjemisk helsefare. – Moderne skismøring og glidere inneholder mange skadelige stoffer. Når dette blir varmet opp i forbindelse med preparering av ski, dannes det farlige gasser, opplyser Øie. De anleggene som driver med preparering av ski må enten sikre arbeidstakerne gjennom tilstrekkelig ventilasjon eller utstyre dem med friskluftmasker.

Mange anlegg
Til sammen seks av Arbeidstilsynets inspektører skal fordele tilsynene mellom seg. Arbeidstilsynet konsentrerer seg om de største anleggene, det vil si de som er organisert som et AS eller tilsvarende. På landsbasis gjelder det noe over 200 anlegg, Det er ca. 440 skianlegg i Norge med konsesjon. De resterende eies av privatpersoner eller drives på dugnad av idrettslag eller velforeninger. Disse anleggene er også underlagt det samme regelverket, avslutter Øie. Arbeidsmiljø nr. 1-2006

Personvern og cookies