Nyttig på nett

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Nettbasert arbeidsmiljøopplæring gir både teoretisk og praktisk innføring i HMS og arbeidsmiljø.

-Nettbasert arbeidsmiljøopplæring er et godt alternativ for de som ikke har anledning til å delta på våre ordinære kurs, sier Marianne Schjølberg, seniorkonsulent i Arbeidsmiljø­senteret.
Hun har nylig loset to kull igjennom Arbeids­miljø­sentrets e-læring-kurs.
Kurset er lagt opp som en kombinasjon av selvstudium, og en samling som holdes ved kursets start. På oppstartsamlingen får deltakerne en innføring i hvordan de skal benytte e-læringsprogrammet og opplæring i ulike, enkle kartleggingsverktøy til bruk på egen arbeidsplass.
-Det at deltakerne fikk anledning til å diskutere ulike problemstillinger med hverandre på oppstartsamlingen, satte de pris på, forteller Schjølberg.
Som prosjektleder for e-læringskurset var hun spesielt opptatt av om deltakerne satt igjen med en følelse av mestring, både i forhold til bruk av e-læringsprogrammet og HMS-oppgaven på egen arbeidsplass, og at de var motiverte for å gå løs på hjemmeoppgaven.
-De ga uttrykk for både mestring og motivasjon på samlingen, noe også oppgavebesvarelsene bar preg av, sier Schjølberg.

Handlingskompetanse

E-læringskurset gir deltakerne en innføring i Arbeidsmiljøloven, sentrale forskrifter og regelverk. I tillegg får de kjennskap til de viktigste temaene innenfor helse- miljø- og sikkerhetsarbeid, som betydningen av egen rolle og hvilket ansvar den innebærer. Videre settes psykososialt og fysisk arbeidsmiljø på agendaen, forbedringsarbeid og systematisk HMS-arbeid. Deltakerne får også tips, og oppgaver knyttet til hva de kan gjøre for å bedre forholdene på arbeidsplassen.
– Vi vil at deltakerne skal opparbeide seg handlingskompetanse og ferdigheter som de kan bruke i egen virksomhet, poengterer Schjølberg.

Aktivitet i egen virksomhet

– Det er også begrunnelsen for at vi har en innsendingsoppgave med utgangspunkt i HMS- arbeid på egen arbeidsplass. Oppgaven krever at deltakerne har satt seg inn i lovverket gjennom å benytte vårt e-læringsprogram.
Målet med oppgaven er at deltakerne skal få oversikt over verne- og miljøarbeidet i egen avdeling/virksomhet, og få praktisk erfaring med å utvikle arbeidsmiljøet.
Etter at oppgaven er gjennomført, skal deltakerne skrive en besvarelse som sendes kursleder innen en oppgitt dato. Besvarelsen vil vurderes ut fra bestått/ ikke bestått. Dette er den avsluttende oppgaven for kurset, og kursbevis sendes kursdeltaker ved bestått besvarelse.

Målgrupper

Målgruppe for kurset er verneombud, tillitsvalgte, ledere, medlemmer av arbeidsmiljø­utvalg (AMU) og ansatte innenfor HMS/HR/ personal og bedriftshelsetjenester. //

Personvern og cookies