-Nyttig og viktig kunnskap

Hovedverneombud Paul-Henrik Hjorthen : Det var veldig lærerikt å delta på Arbeidsmiljøsenterets HMS-rådgiverskole.

-Det samme gjelder kurset for hovedverneombud, også i regi av Arbeidsmiljøsenteret.

Dette slår Paul- Henrik Hjorthen, hovedverneombud for Avinoransatte ved Oslo lufthavn, entydig fast. «Vi fikk nyttig kunnskap, og møtte gode forelesere», sier Hjorthen, som har lang erfaring med HMS-arbeid.  Han er hovedverneombud for om lag 600 ansatte ved Avinor/OSL. I tillegg har han samordningsansvaret for at HMS blir etterlevd for alle de tusenvis av ansatte på Oslo lufthavn, Gardermoen.

Arbeidsdagen for Hjorthen og alle hans kollegaer er full av komplekse utfordringer og oppgaver. Støy er en risiko for mange flyplassansatte. Men på en hektisk og til tider uoversiktlig arbeidsplass, med reisende i tusentall, utgjør ikke minst tidspress og krav om nøyaktighet en betydelig utfordring. «Derfor legger vi stor vekt på forebygging og på prosedyrer», understreker Paul-Henrik Hjorthen. Gode prosedyrer er nøkkelen til sikkerhet, slår han fast.

«HMS står høyt på dagsordenen her, og er tydelig forankret hos øverste ledelse», sier hovedverneombudet på Avinor/OSL. Å forankre HMS-arbeidet hos øverste ledelse er et råd han gir til alle som er verneombud eller hovedverneombud. «Du må ta dialogen med øverste ledelse, og våge å utfordre om nødvendig», sier han. «Det lønner seg, du får som oftest forståelse og medansvar som betaling», legger han til.

 

«Nettopp forståelsen av dialog, erfaringsutveksling og nettverk er noe av det mest verdifulle jeg fikk som bagasje etter å ha deltatt på Arbeidsmiljøsenterets kurs. Jeg kan anbefale både HMS-rådgiverskolen og kurset for hovedverneombud veldig varmt», avslutter Paul-Henrik Hjorthen.

 

Personvern og cookies