Nyttig informasjon

(2005)

Her finner du alle Arbeidstilsynets forskrifter med grei oversikt over de spesifikke områdene de omfatter. Forskrifter som det generelt kan være smart å sette seg inn i ved bruk av åndedrettsvern, er forskrift 523, som omhandler krav til personlig verneutstyr og forskrift 524, som omhandler bruken av slikt verneutstyr: http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/ finner du mange forskjellige brosjyrer med informasjon om arbeid i de fleste miljøer. Brosjyre 539 er spesielt interessant. Her er det orientering for arbeidstakere som skal bruke åndedrettsvern: http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/brosjyrer/ På den felles nettsiden for Helse-miljø- og sikkerhetsbransjen finner du kontaktinformasjon til bedrifter som selger verneutstyr for både øyne, åndedrett og hode: http://www.bhms.no/leveranse.htm Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies