Nyttig hjelpemiddel ved sykmelding

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Modum Felles Bedriftshelsetjeneste har utarbeidet et verktøy som bedrifter kan bruke i samarbeid med arbeidstaker og BHT for å vurdere arbeidsevnen til sykmeldte i forhold til de kravene som stilles i vedkommendes jobb. 

Ved lengre sykefravær skal arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring av den sykmeldte til arbeidet, eventuelt til gradert sykmeld­ing. Det nye forslaget til sykefraværsbestemmelser har strammet inn kravene til oppfølgingsplan og møter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Funksjonsevne
– Vi har erfart at det ikke alltid er enkelt å følge opp disse bestemmelsene i praksis, det viser seg at det kan bli et gap mellom det sykmeldende lege tror den sykmeldte kan klare og de faktiske kravene på vedkommende arbeidsplass, sier bedriftslege Marijke Engbers ved Modum Felles Bedriftshelsetjeneste (MFB). MFB har laget et hjelpemiddel for funksjonsvurdering i regi av bedriftshelsetjenestene på arbeidsplassene. Yrkeshygieniker Hanne Solberg i MFB har vært leder for prosjektet. Formålet med prosjektet var å teste ut et skjema som kan brukes som et verktøy blant annet til å lage en individuell oppfølgingsplan for langtidssykmeldte. Ved siden av Solberg og Engbers har fire bedriftshelsetjenester bistått i arbeidet med å teste skjemaet i praktisk bruk.

– Godt hjelpemiddel
Hanne Solberg opplyser at det ved hjelp av skjemaet vil være mulig å få mer detaljerte opplysninger om den sykmeldtes funksjonsevne i forhold til de kravens som stilles i arbeidet. Metoden er prøvd ut i praksis i ca 30 tilfeller. De arbeidsgiverne og arbeidstakerne som har deltatt samt deres bedriftshelsetjenester har konkludert med at skjemaet er nyttig og at det oppleves som et godt hjelpemiddel. Det ga også ny informasjon i mange situasjoner. Det var ellers enighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om at bedriftshelsetjenesten bør være med når skjemaet skal fylles ut. BHT oppleves som en nøytral tredjepart og veileder, i tillegg til at det behøves en viss opplæring av dem som skal bruke skjemaet som metode. Servicebedriftenes Landsforening har vært ansvarlig for prosjektet som har vært delfinansiert av NHOs Arbeidsmiljø­fond med kr 200.000.

Personvern og cookies