Nytt styre i Arbeidsmiljø­senteret

(2009)
Anders Folkestad er valgt som ny styreleder i Arbeidsmiljøsenteret.
Anders Folkestad er leder i UNIO, som med sine 275.000 medlemmer er landet nest største arbeidstakerorganisasjon. Folkestad var tidligere leder i Lærer­forbundet. Det var Lærerforbundet, Norsk Lærerlag, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund som i 2001 gikk sammen og dannet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). Etter at flere organisasjoner sluttet seg til UHO, ble det aktuelt med et navnskifte, og siden 2005 har navnet vært Unio, som er latin og betyr: «Jeg forener».

Det nye styret

Anders Folkestad etterfølger avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig, NHO, som styreleder i Arbeidsmiljøsenteret.

Rådgiver Anne-Grete Skofterød, HSH, går inn som nestleder i styret.

De øvrige styremedlemmene er:
Randi Wågø Aas, leder for PreSenter/IRIS

Tone Sandø, organisasjonsdirektør i Arbeidstilsynet

Finn Berge Haaland, seniorkonsulent i YS

Frode Birkelund, spesialkonsulent i StatoilHydro

Vidar Evje, Fagforbundet, hovedverneombud i Oslo kommune

Eva Vandeskog, markedskoordinator i Arbeidsmiljøsenteret

Personvern og cookies