Nytt stort forbund

(2004)
To av de større industriforbundene her i landet, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF) vurderer å slå seg sammen til et nytt stort forbund.
Det nye forbundet, som vil få ca 45.000 medlemmer er foreløpig kalt Forbundet for Olje, Gass og Kjemi. Saken vil bli avgjort på de to forbundenes landsmøter i høst. Går alt etter planen skal det nye forbundet fungere fra begynnelsen av 2006. Det er en stadig reduksjon i sysselsettingen innen industrien som ligger bak tanken om en sammenslåing. Dessuten jobber medlemmene i de to forbundene på ganske like områder, produksjon og videreforedling av energi. En felles målsetting vil blant annet være å hindre sosial dumping og tap av faglige rettigheter i en tid da næringslivet opererer over landegrensene, skriver Dagsavisen.
Personvern og cookies