Nytt sekretariat for BHMS

(2005)

Etter at Bransjeforeningen for HMS har vært uten sekretariat siden september 2004 har man endelig fått etablert et nytt. Siden mars har Jarle Hellum ved Senter for God HMS stått for jobben. – Vi har ligget brakk en stund, men nå kommer vi tilbake for fullt, sier styreleder i bransjeforeningen Petter Trebler. Tirsdag 19. april velges det ellers nytt styre for BHMS. Om Trebler tar gjenvalg som styreleder er ennå uvisst. Det er også fremtiden for HMS Expo etter siste års nedtur for utstillingen. – Vi hadde ganske mange besøkende, men det stilte opp for få fra bransjen. Det var skuffende, så nå må vi vurdere andre løsninger, sier Trebler. En avklaring av fremtiden til HMS Expo ventes i mai.

AS Maskin – to blir en AS Maskins to søsterselskaper i Bergen og Stavanger fusjonerte 15. februar til et selskap. Selskapets nye navn er ganske enkelt AS Maskin, et selskap med budsjettert omsetning på 105 millioner kroner i år. – Vi fungerte nærmest som to forskjellige selskaper, selv om vi jobbet mot de samme kundene. Nå har vi fått samordnet datasystemene våre og er i ferd med endringer innenfor logistikk, sier daglig leder Arne Wange. Målet med fusjonen er kjente og kjære synergieffekter og dermed økt konkurransekraft. Firmaet ønsker også å utvide satsingen sin til hele Norge. Selskapet jobber mye med bolteteknikk, i hovedsak rettet mot olje- og drillingselskaper i Nordsjøen. Hovedsatsingen for øyeblikket er lanseringen av HMS-produktet Safedrop. Oddfjell Drilling AS trengte et system som minsket faren for fallende gjenstander ved arbeid i høyden og sammen utviklet to firmaene systemet. AS Maskin leverer fallsikringsutstyr og tilpasset verktøy mens Sandnes-firmaet Forus beredskap står for opplæring og utarbeidelse av tilpassede prosedyrer for bruken av utstyret, slik at man minsker faren for slippulykker.

Internasjonal sikkerhetspris til partene i norsk oljeindustri
Samarbeid for Sikkerhet (SfS), som er et samarbeidsorgan mellom partene i norsk oljeindustri, ble i slutten av mars tildelt sikkerhetsprisen «The Carolita U Kallaur Award». Prisen fikk de for det omfattende sikkerhetsarbeidet de har gjort på norsk sokkel. Noe av det som trekkes frem er utviklingen av felles retningslinjer for utstedelse av arbeidstillatelser og gjennomføring av sikre jobbanalyser for arbeid på installasjoner. Tidligere møtte arbeidstakerne, som ofte jobber på flere felt og installasjoner, nye regler og prosedyrer på de forskjellige stedene. Dette medførte en økt risiko for ulykker.Prisen ble tildelt av International Regulators Offshore Safety Forum i forbindelse med en konferanse som ble holdt i London. Her deltok 150 deltakere fra helse- miljø- og sikkerhetsmyndigheter fra stater med offshore olje- og gassvirksomhet.

Ny HMS-sjef i Statoil
Nina Udnes Tronstad gikk i slutten av mars inn som nytt medlem av konsernledelsen med ansvar for HMS. Hun overtok stillingen etter Margareth Øvrum. Udnes Tronstad var tidligere produksjonsdirektør for Statoils Kristin-felt. – HMS er grunnleggende for all vår virksomhet og vil ligge i bunnen for alle beslutninger vi tar, sier hun til Adresseavisen. Men hun innrømmer at Statoil gjorde feil på Snorre-plattformen i forbindelse med gassutblåsningen i slutten av november. – Vi har gjort feil på «Snorre», det erkjenner vi. Min jobb blir å sørge for at alle individer som jobber med og for Statoil har en enda bedre risikoforståelse. Man kan aldri garantere at det aldri vil skje noe, men risikoforståelse er det aller viktigste elementet, sier hun.

Nye ledere i Rosing’s
Rosing’s, som driver med områdesikring og portsystemer, har ansatt to nye ledere. Espen Schønningsen kommer fra Siemens og blir ny salgs- og markedssjef. Ny teknisk sjef blir Thomas Halvorsen, som tidligere arbeidet i Kaeser Kompressorer. Begge er ansatt for å styrke satsingen innen områdesikring. Arbeidsmiljø nr. 3- 2005

Personvern og cookies