Nytt, positivt år for Arbeidsmiljøsenteret

(2005)

Med et driftsoverskudd i 2004 på ca. en halv million kroner, oppnådde Arbeidsmiljøsenteret et positivt resultat for tredje år på rad. – Arbeidsmiljøsenteret er friskmeldt, konstaterer direktør Paul Norberg. – Vi flyttet til nye, moderne og større lokaler midt i Oslo sentrum i fjor sommer; en flytting som ikke var budsjettert. Likevel kom vi i mål med det beste økonomiske resultatet siden 1998. Det er vi svært fornøyde med, og det er spesielt gledelig at opplæringsvirksomheten tok seg betydelig opp. Deltakertallet på grunnopplæringskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har økt, og antall rådgivningsoppdrag overfor næringslivet har også vist en pen stigning. Arbeidsmiljøkongressen høsten-2004 var en suksess, med 800 deltakere, og meget gode tilbakemeldinger på det faglige programmet. Og ved siden av de tradisjonelle oppgavene, har det vært jobbet spesielt med oppgaver som anti-mobbing og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), sier Norberg. Ved årsskiftet hadde Arbeidsmiljøsenteret 17 ansatte. Omsetningen i 2004 var 29,7 millioner kroner. Driftsresultat før finansposter var 587.000 kroner. Egenkapitalprosenten er 49, og Arbeidsmiljøsenteret har god likviditet. Arbeidsmiljø nr. 2- 2005

Personvern og cookies