Nytt opplæringsprogram om universell utforming

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Ny plan- og bygningslov krever universell utforming for allmenheten.

1. februar igangsatte Statens bygningstekniske etat (BE)et nytt opplæringsprogram om universell utforming for politikere og tilsatte i kommuner og fylkeskommuner .

Best mulig tilgjengelighet
– I den nye plan- og bygningsloven er det krav om universell utforming av bygg, anlegg og uteområder for allmenheten. For at tilgjengeligheten skal bli best mulig er det viktig at de ansvarlige i kommunene setter seg inn i reglene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Opplæringsprogram
Opplæringsprogrammet er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009–2013, “Norge universelt utformet 2025”.
Informasjon, filmer og presentasjoner er tilgjengelig på en egen nettside: universell utforming

Det utdannes kursinstruktører som skal tilby kurs over hele landet.
Informasjon om kursene blir kunngjort på universell.be.no. 

Personvern og cookies