Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Arbeidstilsynet

FØRE VAR MED TILSYN

Mange arbeidstakere risikerer å bli uføretrygdet på grunn av for store belastninger på jobb. Arbeidstilsynets prosjekt «Føre var» handler om forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. AT er nå i gang med tilsyn i bygg- og anlegg, barnehager, verft og i mekanisk industri. Til høsten står industrien og hotell- og restaurantbransjen for tur. I alt gjennomføres rundt 1600 tilsyn i 2010.
– Risikovurderinger kan være et godt hjelpemiddel til å avdekke og forebygge. Bedriftshelsetjenesten kan også være en nyttig samarbeidspartner for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle arbeidsgivere har en plikt til å følge helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene, og til å ha en plan utviklet i samarbeid med arbeidstakerne, sier Arbeidstilsynets direktør, Ingrid Finboe Svendsen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

SEND KARAMELL TIL DSB

DSB oppfordrer alle elektrikere som opplever strømgjennomgang om å sende sms med kodeordet karamell til 1933. Tjenesten er helt anonym, og vil ikke følges opp enkeltvis med etterforskning eller straffereaksjoner. Den vil gi DSB bedre oversikt og grunnlag for å vurdere tiltak som vil gjøre elektrikernes arbeidsdag tryggere. Akutte farer ved strømgjennomgang kan være hjertestans og brannskader, men den kan også gi flere former for senskader. Det er viktig å oppsøke lege/sykehus for undersøkelse og eventuelt observasjon etter en strømgjennomgang. Denne tjenesten er ikke en erstatning for rapportering av el-ulykker med personskade.

Klima- og forurensningsdirektoratet

SKJERPER KRAV FOR FARLIG AVFALL

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skjerper kravene til rundt 50 norske behandlingsanlegg for farlig avfall. Wergeland-Halsvik AS i Gulen er blant de første anleggene som får oppdatert konsesjonen.
– Vi kontrollerer også anleggene oftere fordi vi har sett at det er nødvendig med tettere oppfølging av virksomhetene i denne bransjen, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif, tidligere SFT. Det stilles nye krav til økonomisk sikkerhet, regnskap ved lagring av farlig avfall, kompetanse, lagring av farlig avfall og avfallsoversikt.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

FORVENTNINGER TIL NSO I 2010

NSO skal utarbeide nye regler for beredskap i virksomheter.
– Sammen med DSB er vi pålagt å utarbeide en ny, felles forskrift for beredskap i virksomheter, sier NSO-direktør Trygve Finsal. – Dette er en oppgave vi har sett fram til, samtidig som vi ser at den blir utfordrende. Hvilke bedrifter skal heretter ha en egenberedskap? Hvordan greier vi å tilpasse kravene til det mangfold av bedrifter som næringslivet består av i dag? Skal begrepet industrivern legges bort og erstattes av et annet? Det er mange spørsmål som nå må besvares. Arbeidet har topp prioritet i NSO, men det vil gjennomføres tilsyn, saksbehandling og opplæringstiltak av samme omfang som tidligere.

Personvern og cookies