Nytt om regler

(2003)

Arbeidstilsynet

Endring i kjemkalieforskriften
Det er fastsatt endringer i forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen. Endringene omfatter primært arveskadelige stoffer, støv fra harde tresorter og røyk- og kjemikaliedykking. Fra 29. april 2003 vil forskriften også omfatte røyk- og kjemikaliedykking. Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene blir gjennomført. (Best. nr. 566) Bestemmelsene om overtid endret Som antagelig de fleste har fått med seg, ble reglene om overtidsarbeid endret fra 28. februar i år. Den endringen som har fått størst oppmerksomhet er at det nå blir lov å arbeide 400 timer overtid pr år mot tidligere 200 timer på frivillig basis. (Best.: LOV-2003-02-28-13)
Direktoratet for brann og elsikkerhet

PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer skal fjernes
Som ledd i myndighetenes arbeid med å hindre at PCB kommer på avveie, er det vedtatt et forbud mot å ha PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer (lysrør- og daglampearmaturer) i bruk etter 1. januar 2005. DBE og Statens forurensningstilsyn ber lokale eltilsyn om å bidra med informasjon og kartlegging av fremdriften av dette.

Statens forurensningstilsyn SFT anmelder Rana-bedrift
SFT har anmeldt Fundia Ameringsstål AS i Mo i Rana til politiet fordi bedriften lov være å iverksette tiltak etter at de i mai i fjor oppdaget høye utslipp av dioksiner. Bedriften har siden 1997 rapportert om utslipp av dioksiner på ett til tre gram pr år, men unnlot å rapportere noe i fjor. Det viste seg at utslippet ble beregnet til 17 gram. Fundia oppga i stedet en gjennomsnittsverdi gjennom seks år. SFT vil vurdere straffeforfølgelse etter 30. april som er fristen bedriften har fått for å legge frem resultater etter nye målinger.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Sikkerhet på reise eller jobb i utlandet Reise og opphold i enkelte land kan nå være forbundet med større fare enn til vanlig. NSO går derfor ut med en del råd til dem som er nødt til å reise i utsatte områder og land. De anbefaler blant annet å skaffe seg oppdatert kunnskap om det området en skal reise til og områder hvor bedriften utstasjonerer ansatte.

Personvern og cookies