Nytt om regler

(2003)

Nytt nettsted for seniorer Arbeidsmiljøloven
Tilsyn med elektroinstallatører
Mangler ved sprinkleranlegg
Vil forby bromerte flammehemmere
Miljøgifter på Svalbard
Isolerglassruter med miljøgebyr   

Arbeidstilsynet (AT) løfter frem seniorene i arbeidslivet, på en ny nettside svarer AT på spørsmål om rettigheter og forhold som særlig gjelder eldre arbeidstakere. Aktuelle spørsmål kan være: – Kan en arbeidsgiver velge bort en jobbsøker på grunn av alder? – Kan høy alder være lovlig oppsigelsesgrunn? – Skal det tas hensyn til alder ved oppsigelse? Vil du ha svar på spørsmål kan du klikke deg inn på Arbeidstilsynets nye informasjonsbank om seniorer i arbeidslivet. Både arbeidsmiljøloven og ferielovens regelverk blir gjennomgått. Klikk deg inn på følgende nettsted: www.seniorpolitikk.no/printpage.asp?id=349&what=nyheter Arbeidsmiljøloven ble endret fra 1. september 2003 som følge av Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Endringen gjelder paragraf 3 om arbeidstakerbegrepet, og besto i en tilføyelse i paragraf 3 nr 2. Ny bokstav h skal lyde: personer som deltar i program etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere…
Det lokale eltilsyn (DLE) skal i ukene 43 og 44 gjennomføre et landsomfattende tilsyn overfor ca. 1400 installatørbedrifter som er registrert i det sentrale registeret over virksomhe4ter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.
En undersøkelse gjennomført av Opplysningskontoret for sprinkleranlegg avdekket at bare 8 prosent av de undersøkte anleggene tilfredsstiller minimumskravene i dagens regelverk. Dette er overhodet ikke holdbart, fastslår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Miljøverndepartementet ber SFT sende på høring et forslag som forbyr bruken av de to farligste bromerte flammehemmerne; penta-BDE og okta-BDE. I tråd med handlingsplanen mot utslipp av bromerte flammehemmere vurderes ytterligere forbud.
Langtransporterte miljøgifter fra den nordlige halvkule gir høye nivåer av miljøgifter i arktiske dyr høyt oppe i næringskjeden. Internasjonalt arbeid er viktig for å redusere tilførslene, spesielt av kvikksølv og organiske miljøgifter.
Glass- og vindusbransjen har fått 21 millioner kroner i statlige tilskudd til returordninger for PCB-holdige isolerglassruter. Bransjen har likevel ikke fått på plass finansieringssystemet de har forpliktet seg til. Noen virksomheter har likevel eget gebyr. I en avtale med Miljøverndepartementet forpliktet de seg til å drive en returordning for PCB-holdig vindusglass slik at det ikke skulle bli særlig dyrere å levere enn slikt glass til retur enn vanlig isolerglass. Dette har bransjen ikke klart å overholde. SFT oppfordrer til å kjøpe slikt glass hos de av forhandlerne som selv har ordnet med et miljøgebyr.

Personvern og cookies