Nytt om regler

(2003)

Veiledning om varmt arbeid Herdeplast kan være helseskadelig
Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås.
Trykkpåkjent utstyr
Ny forskrift om skipsavfall
Farlig avfall overtar for spesialavfall   

Veiledning om varmt arbeid, som er sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping, er gitt ut i revidert utgave. Den tar for seg de ulike arbeidsoperasjonene ved varmt arbeid og redegjør for hvilke helseskadelige stoffer som kan frigjøres ved den enkelte operasjon. Videre gis det informasjon om disse ulike stoffene, og hvilken helsefare de representerer. En del andre risikofaktorer gjennomgås også – brann, stråling, ergonomi, støy og vibrasjoner – og det anbefales tiltak man kan sette i verk for å hindre helsefare. (Best.nr 560) Brosjyren «Pass på helsa når du arbeider med epoksy», er utgitt i revidert utgave og ned ny tittel. Den nye brosjyren er utvidet til å omfatte herdeplast generelt, og ikke bare epoksy. Herdeplast inngår i produkter som maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse m.m. Disse inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Eksem og andre hudproblemer der det vanligste, men øyne og luftveier kan også bli skadet. (Best.nr 377)
Brosjyren er utgitt i ny design. Innholdet er ikke endret. Den er rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere, og er en kortfattet fremstilling av hva som er løsemidler, hvordan disse tas opp i kroppen, konsekvenser over tid og om hvordan man kan unngå løsemiddelpåvirkning. (Best.nr. 470)
Trykkpåkjent utstyr finnes innen olje- og gass-, kjemisk-, farmasøytisk, nærings- og nytelsesindustrien, papir- og treforedlingsindustrien, sykehus og lignende. Det er laget et dokument med forklaringer til enkelte bestemmelser i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Tredje utgave av forklaringene er nå lagt ut på DSBs nettsider. Forskriften innarbeider direktiv 97/23/EØF om trykkpåkjent utstyr som forener lovgivningen i EØS-området.
Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip skal sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger og sørge for at avfallet blir levert i havn.
I en rekke forskrifter er uttrykket «spesialavfall» endret til «farlig avfall». Det gjelder hele 11 forskrifter som omfatter en rekke områder slik som amalgamholdig avløpsvann og avfall fra tannklinikker til batterier, kjemikalier og miljøgifter og avfall på Svalbard.

Personvern og cookies