Nytt om regler

Arbeidstilsynet
ENKLERE Å REKRUTTERE UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT
1.januar 2008 fikk arbeidsinnvandrere et enklere regelverk å forholde seg til, og det blir lettere for arbeidsgivere å rekruttere utenlandske arbeidstakere. For EØS- borgere som er omfattet av overgangsreglene (EU-10), vil endringene innebære at de kan begynne å arbeide straks de har levert søknad om oppholdstillatelse til politiet. Forutsetningen er at søknaden er fullstendig med alle vedlegg, i følge utlendingsforskriften § 172.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
UNNGÅ BRANNFARLIGE KLÆR
Alle tekstiler kan antennes og brenne, men noen tekstiler regnes som mer brannsikre enn andre. Spesielt viktig er dette ved kjøp av barneklær. Det er produsent, importør og forhandler som har ansvar for at klærne tilfredsstiller regelverket, men DSB oppfordrer foreldre til å være bevisste når de handler barneklær: – Er kundene opptatte av sikkerhet og stiller kritiske spørsmål til betjeningen, blir også forhandlerne mer bevisste på ansvaret de har. Det bør ikke bare være moten som styrer valgene, men også sikkerheten, sier avdelingsleder Gunnar Wold i DSB. DSB har utarbeidet et faktaark med råd om klær og sikkerhet.

Statens forurensningstilsyn
PRODUKTREGISTERET EN DEL AV SFT
Produktregisteret er statens sentrale register over kjemiske stoffer og produkter som omsettes i Norge. Fra 1. januar 2008 er registeret en del av Statens forurensningstilsyn (SFT). Over 25 000 produkter som omsettes i Norge, er nå registrert. Antallet øker med ca. 500 produkter hvert år. Opplysningene brukes i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Opplysninger fra Produktregisteret blir blant annet brukt når myndighetene kontrollerer produktmerking og kjemikaliedokumentasjon.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
REGELHJELP ER FERDIG UTBYGGET
De aller fleste ansatte, arbeidsgivere og HMS-ansvarlige i Norge får nå hjelp til å finne fram i regelverket for sin bransje. Den 21. november ble målet nådd, fem nye bransjer får nå regelverksinformasjon via Regelhjelp.no, som dekker 55 bransjer. For hver bransje finner du også lenker til oversikter over andre krav som gjelder for bransjen, og du kan abonnere på nyheter som gjelder din bransje. Om du ikke finner det du leter etter, kan du sende inn spørsmål til Regelhjelp-redaksjonen på kontakt@regelhjelp.no. Alle tjenestene er gratis.

FORBYR KVIKKSØLV
Regjeringen har fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Forbudet gjelder fra 1. januar 2008. Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader – Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene. Det finnes fullgode alternativer til kvikksølv i produkter, og derfor er det riktig å innføre forbud, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Begrunnelsen for forbudet er den risiko kvikksølv fra produktene kan utgjøre i miljøet. Forbudet vil omfatte bl.a. tannfyllingsmaterialer (amalgam) og måleinstrumenter. Forbudet omfatter alle bruksområder som ikke er gitt spesifikt unntak, eller som allerede er regulert.

Personvern og cookies