Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Arbeidstilsynet

Kontrolltiltak og over­våking på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny faktaside om kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om temaet. Ansatte har rett til personvern og privatliv også på jobb. Denne rettigheten vil imidlertid kunne innskrenkes av arbeidsgivers legitime behov for forsvarlig drift. Arbeidsgiver har også rett til å verne virksomheten mot uønskede eller ulovlige handlinger. Dette innebærer at arbeidsgiver i noen tilfeller har rett til å iverksette visse kontrolltiltak. I arbeidsmiljøloven kapittel 9 finner man vilkårene for å innføre kontrolltiltak, og hvilke saksbehandlingsregler arbeidsgiver må følge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Påbudt med selvslukkende sigaretter

17.november ble kravet om selvslukkende sigaretter innført. Kravet omfatter produksjon, import og distribusjon. De nye sikkerhetskravene innebærer at sigaretter skal slukke av seg selv dersom de ikke aktivt blir røkt. -Sigarettrøyking er den viktigste enkeltårsaken til dødsbranner, sier avdelingsleder Sverre Lundh Limtun i DSB. 17 prosent av alle dødsbranner i perioden 1997-2008 skyldes røyking.
Finland innførte krav om selvslukkende sigaretter 1. april i fjor, og registrerte en reduksjon på 30 prosent av branner med røyking som årsak i perioden april til juni sammenlignet med året før. Det gis ikke noe overgangstid for å «tømme lagrene» for sigaretter som ikke oppfyller de nye sikkerhetskravene.

Klima- og forurensningsdirektoratet

Veileder for bedre luftkvalitet

Det er for dårlig luftkvalitet i mange norske byer og tettsteder. En ny veileder hjelper kommuner og de som eier veiene med tiltak for bedre luftkvalitet. -I den nye veilederen anbefaler vi hvordan kommunene og anleggseierne kan gjennomføre tiltak for å få bedre luftkvalitet. Dette er en praktisk kokebok om hvilke krav som gjelder, hvem som har plikt til å gjøre hva og hvilke verktøy de kan sette inn for å redusere luftforurensningen på kort og lang sikt, sier direktør Ellen Hambro, i Klif. Den nye veilederen er laget av Klif i samarbeid med Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Industrivernrapport

Som tidligere vil NSO ta et tilbakeblikk på året som har vært. Det gjøres gjennom å innhente årets industrivernrapport. Industrivern­rapporten brukes til å utarbeide ulike statistikker for å se på endringer/trender fra år til år. Dette gir et godt bilde av virksom­hetenes aktiviteter og om de gjeldende myndighetskravene til industrivern er blitt innfridd. På grunn av nytt regelverk fra årsskiftet, venter ikke NSO til 31. januar 2012, men innhenter rapporten allerede inneværende år. Fristen for innlevering av rapporten er derfor satt til 15. desember 2011.
NSO sendte brev til virksomhetene med varsel om pålegg – innhenting av industrivern­rapporten mandag 14. november.

Personvern og cookies