Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Arbeidstilsynet
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket
Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside med oversikt over regelverket for arbeidsgivere i landbruket og landbruksrelatert virksomhet som bruker utenlandsk arbeidskraft. Tema er ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Arbeidstilsynet er i gang med å oversette teksten til polsk. En polsk versjon av faktasiden vil bli lagt ut om kort tid.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ny sivilforsvarslov snart ut på høring
Justis- og politidepartementet legger i disse dager siste hånd på utkast til ny sivilforsvarslov. I lovarbeidet er det bygget videre på forslaget til lov om Sivilforsvaret, sivile beskyttelsestiltak og beredskapsplikt, som en prosjektgruppe overleverte Justis- og politidepartementet i mars 2006. Forslaget er ment å erstatte sivilforsvarsloven fra 1953, som tiden har gjort umoderne. Dersom høringen ikke møter vesentlige hindringer, er det realistisk å tenke seg at Stortinget behandler den nye sivilforsvarsloven våren 2009.

Statens forurensningstilsyn
Vurderer forbud mot kreosot i treimpregnering
EU-kommisjonen ønsker synspunkter på konsekvensene av et mulig forbud mot kreosotimpregnert tre. EUs biociddirektiv er omfattet av EØS-avtalen og implementeres i Norge gjennom biocidforskriften. En beslutning om kreosot i EU vil derfor gjennom EØS-avtalen også få betydning i Norge. SFT oppfordrer norske aktører til å gi innspill direkte til EU-kommisjonen. Høringsfristen er 30. juni 2008.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Styrende tilsynsdokumenter
HMS-etatene samordner sine tilsyn. Hensikten er å sikre en systematisk og enhetlig utførelse av tilsyn i virksomheter. I den forbindelse foreligger det nå en ny versjon av styrende dokumenter for tilsyn, som kan komme til nytte i arbeidsøye­med. NSO utgjør sammen med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn (SFT), Statens helsetilsyn og Statens strålevern: HMS-etatene. Sammen har etatene etablerte prosedyrer for tilsyn til bruk for planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av tilsynet. Dette har resultert i «Styrende dokumenter for tilsyn» som er veldig greit å kjenne til når en av HMS-etatene kommer på tilsyn.

Personvern og cookies