Nytt om regler

(2008)

Arbeidstilsynet
TO NYE BRANSJER PÅ REGELHJELP.NO
Nå kan alle i renholdsbransjen og alle som jobber på laboratorium få presentert de viktigste kravene til sin virksomhet på nettstedet Regelhjelp.no. I tillegg vil 55 andre bransjer få et bedre tilbud, siden også Helse­direktoratet presenterer sine krav til miljørettet helsevern på nettstedet. Regelhjelp.no gjør det enklere for både etatene og brukerne å holde seg oppdatert på endringer i regelverket.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
VIS GASSVETT !
Propan er en energikilde som stadig flere i Norge bruker til matlaging og oppvarming. Alt utstyr som er beregnet for gass, skal være CE-merket og ha bruker- og vedlikeholdsveiledning på et skandinavisk språk. Følg bruksanvisningen nøye. Utstyr som er beregnet for utendørs bruk, må ikke brukes inne. Utstyr som ikke er i bruk, skal være avstengt. Det vil si at ventilen på flasken skal lukkes og gassutstyret skal være slått av. Tas utstyret ut av bruk i lengre perioder, bør man i tillegg frakoble regulatoren og sette på flaskens beskyttelseshette.

Statens forurensningstilsyn
HAVNER MÅ KARTLEGGE FORURENSNING
SFT pålegger nå ti av de mest trafikkerte havnene i Norge å kartlegge hvordan deres virksomhet bidrar til å forurense sjøbunn, og om det er nødvendig med opprydning. Havnene må kartlegge om, og i hvilken grad, havnevirksomheten bidrar til å forurense sjøen og sjøbunnen. Forurenset sjøbunn som ikke fjernes eller tildekkes på en trygg måte fortsetter å spre miljøgifter til blant annet fisk, blåskjell og andre skalldyr. Særlig i havner der båttrafikk bidrar til å virvle opp sjøbunnen, vil miljøgiftene fortsette å bli spredd dersom det ikke ryddes opp og nye utslipp stanses.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
TAR SIKTE PÅ ETT FELLES NØDNUMMER
Regjeringen tar sikte på å innføre ett felles nødnummer (112) og etablere felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi. Dette fremgår i stortingsmelding nr. 22 om samfunnssikkerhet. Innføring av ett felles nødnummer vil være en forenkling for alle som skal melde om en nødsituasjon. Samsvar mellom norsk nødnummer og det felleseuropeiske nødnummeret er en fordel både for utlendinger på besøk i Norge og for nordmenn i Europa. Nødmeldetjenesten er i dag tredelt, med separate nødnummer for brann (110), helse (113) og politi (112).

Personvern og cookies