Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Dødelig bonus

Oppmøte-bonus, som er innført på en god del arbeidsplasser, kan ende katastrofalt for utsatte personer. Danske forskere påpeker at folk med dårlig helse, kan doble dødsrisikoen.
– På kort sikt kan ordningen se bra ut for bedriftene, men medarbeiderne betaler prisen på lang sikt, sier Thomas Lund, seniorforsker ved det danske forskningssenteret SFI, i følge E24. Seniorforskeren nevner flere internasjonale undersøkelser som viser at bedrifter med ansatte som går på jobb selv om de er syke, har økt dødelighet. De som har dårlig helse, men ingen sykedager, har dobbelt så høy risiko for å dø de nærmeste ti årene sammenlignet med personer med samme helseforhold, men med noen sykedager. Lund synes utviklingen er særlig uheldig fordi mange med redusert arbeidsevne på grunn av helseforhold, nå er i jobb som en følge av det stramme arbeidsmarkedet. Hvis kolleger går glipp av oppmøtebonusen ved sykefravær, kan mange føle seg presset til å gå på jobb.

Nordisk likhet

De nordiske landene skiller seg ut i verden. Nå har den såkalte nordiske velferdsmodellen havnet under forskernes lupe.
Forsker Bjørn Hvinden, som leder Nordic Centre of Excellence, skal studere den nordiske velferdsmodellens fremtid. Nettstedet forskning.no skriver at denne modellen er kjent for universelle velferdsordninger, liten ulikhet i inntekt, lav fattigdom, stor grad av likestilling og høy yrkesdeltakelse blant eldre. Modellen får internasjonal oppmerksomhet fordi den likevel klarer seg bra med hensyn til konkurransedyktighet. Men nå er mange redde for at den økte globaliseringen kan true denne samfunnsmodellen. Forskerne skal blant annet se på om den nordiske velferdsstaten klarer å fornye seg i en globalisert verden, hvilke økonomiske utfordringer den vil møte med en aldrende befolkning, og om vi klarer å løse fremtidens omsorgsoppgaver.

Tilrettelegging lønner seg

Revmatisme og andre muskel- og skjelettlidelser er beregnet å koste 3 prosent av den vestlige verdens bruttonasjonalprodukt, viser en ny forskningsrapport.
Det lønner seg å tilrettelegge for denne kategorien arbeidstakere, fordi innskrenkede muligheter til å delta i arbeidslivet er den viktigste årsaken til at denne typen lidelser blir så kostbare. Det viser en forskningsrapport laget av professor Stefan Olafsson fra Islands universitet i samarbeid med sakkyndige fra de nordiske revmatikerforbundene. Blant forutsetningene for å kunne delta i arbeidslivet for denne pasientgruppen er blant annet nye, mer effektige medisiner. Større grad av fleksibilitet og mulighet for å jobbe hjemmefra er andre viktige faktorer for å øke yrkesdeltakelsen for dem som lider av muskel- og skjelettsykdommer.

Personvern og cookies