Nytt om forskning

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Dårligst søvn for sosialarbeidere

Mer enn 20 prosent av sosialarbeiderne oppgir å ha søvnproblemer som skyldes forhold i jobben. Dermed topper de statistikken over dem som har jobbrelaterte søvnvansker.
Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse og Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Fagforeningen deres, FO, regner med at dette skyldes de høye emosjonelle kravene til yrkesgruppen, melder Fontene. Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere jobber med mennesker i utsatte situasjoner og kriser. Det er i seg selv belastende, i tillegg opplever mange et problematisk gap mellom behov og manglende ressurser.

Hvil ut ved å gjøre noe annet

Stress på jobben er ikke så farlig hvis vi klarer å hente oss inn igjen. Det viser en ny avhandling ved Stockholms universitet.

En undersøkelse blant 300 kvinner som arbeider i helse- og omsorgssektoren i Stockholm, viser at de som har vanskelig for å koble ut jobben, har mye større risiko for å få høyt blodtrykk og andre stressrelaterte helseproblemer, melder www.suntliv.nu. Men de trenger ikke nødvendigvis hvile. Det kan være vel så bra å gå en rask tur eller drive annen form for mosjon. – Det er ingen fare ved å være trett etter en hard dag på jobben, hvis en kjenner seg uthvilt når en stiller på jobb neste dag, sier psykolog Ulrica von Thiele Scwartz, som står bak studien. Men hun advarer mot jobbforhold der arbeidstakerne ikke klarer å ta seg inn igjen fra den ene dagen til den neste, da er risikoen for helseproblemer senere i livet tredoblet.

Tøft for personlige assistenter

Seksuell trakassering, trusler, arbeid alene og usikre ansettelsesvilkår kan være hverdagen for mange personlige assistenter.
Det viser en forskningsrapport fra den svenske Socialstyrelsen med blant annet data fra assistentenes viktigste fagforening. En tredjedel av de personlige assistentene har opplevd trusler under arbeidet, og 23 prosent har vært utsatt for vold, skriver det svenske Arbetsliv. En årsak kan være at personlige assistenter ikke har vært omfattet av arbeidsmiljøloven i Sverige tidligere, det ble endret fra og med årsskiftet. Denne yrkesgruppen havner også ofte i en skvis mellom brukernes rettigheter i henhold til loven og hensynet til gode og trygge arbeidsforhold, for eksempel når det gjelder ønske om installering av hjelpemidler i brukerens eget hjem.

Syke skyves ut

Kronisk syke personer har langt større risiko enn andre for å falle ut av arbeidslivet i nedgangstider.
– De som er i stand til å jobbe, har langt på vei samme sysselsettingsnivå som resten av befolkningen så lenge det er høykonjunktur. Men når konjunkturene faller, blir de ofte skviset ut, sier forsker Petter Kristensen i STAMI til Aftenposten. Kristensen har sammen med forsker Magne Gravseth studert blant annet utdanning, inntekt, sykefravær og uførepensjonering i befolkningen og funnet at kronisk syke kommer mye dårligere ut enn gjennomsnittet både når det gjelder arbeidsledighet og utdannelse. I dårlige tider har kronisk syke dobbelt så høy ledighet som gjennomsnittet. Dette betegner Kristensen som utrettferdig, personer med kroniske sykdommer er like stabil arbeidskraft som andre. De har heller ikke høyere fravær. Dessuten har de som slipper inn i arbeidslivet blant denne gruppen, høy motivasjon.

Personvern og cookies