Nytt om forskning

(2007)

Vet for lite om psykiske lidelser
Bedriftsledere kan lite om psykiske lidelser og svært mange ønsker mer kunnskap. Mange havnet på venteliste fordi et ikke var plass da NAV Troms holdt fire seminar om arbeid og psykisk helse i vår og sommer. Bare i Tromsø ble 40 bedriftsledere avvist. Psykiske lidelser og problemer ligger bak hver femte sykefraværsdag og er den nest største årsaken til sykefravær i Norge, skriver nrk.no. Mange synes dette er tilstander som er vanskelige å takle for en arbeidsgiver. De vet ikke hvordan de skal gripe det an, det er langt lettere å snakke om en brukket arm eller en vond rygg.

Servicepersonell blir utbrent
Det er ikke helsepersonell, men de som støtter ­helsepersonalet, slik som kjøkkenansatte og ­sekretærene, som har størst risiko for å bli utbrente. Det går frem av en ny studie fra Karolinska Institutet i Sverige, melder Arbeidstilsynets nettsted. Funnet har overrasket ­forskerne bak studien, de hadde ventet at det var dem som hadde de mest pasientnære arbeidsoppgavene som ble ­letteste utbrent. Forskerne tror at det er flere årsaker til at disse gruppene er spesielt utsatt. Dette er arbeidstakere som har liten innflytelse på egen arbeidssituasjon og de kjenner seg ofte umotiverte og uten interesse for selve arbeidet. I tillegg sitter de langt fra der hvor avgjørelsene tas, og det er ofte disse som må gå først ved omorganiseringer og nedskjær­inger.

Færre arbeidsrettssaker
Svært mange arbeidsrettssaker kunne vært løst før de havnet i retten, hevder BI-forsker Bjørn Eriksen i en fersk doktorgradsavhandling. Eriksen, som er førstelektor ved Handelshøyskolen BI, har ­forsket på saksbehandlingsreglene for oppsigelser og avskjeder i norsk arbeidsliv. I loven heter det at det skal gjennomføres drøftinger og ­forhandlinger før saken går til retten, men det skjer sjelden, skriver forskning.no. Eriksen har påvist at i åtte av ti saker har det ikke vært drøftinger og i fire av ti er det ikke gjennomført forhandlinger. Men fire av fem saker ender likevel i forlik – etter at rettsprosessen er satt i gang. Bjørn Eriksen foreslår at Arbeidsmiljøloven endres slik at forhandlinger blir en obligatorisk prosessforutsetning før arbeidsgiver kan gå til oppsigelse, noe som vil bidra til at mange flere saker ender med forlik før de havner i retten.

Nakke og skulderplager blant frisører
En studie som tar for seg omfanget av nakke og skulderplager blant frisører i Oslo-området, viser at bedre arbeidsteknikk kan føre til 25 prosent reduksjon i senebetennelse i skuldrene. En gruppe på 38 kvinnelige frisører ble plukket ut, og den ene halvparten fikk personlig veiledning i tillegg til skiftlige informasjon om riktig arbeidsteknikk. Denne gruppen fikk langt større reduksjon i plagene sammenlignet med dem som bare fikk skriftlig informasjon. Ca. halvparten av de kvinnelige frisørene rapporterte nakke- og skuldersmerter det siste året, en tredel hadde hatt plager siste uke.

Nordmenn mest effektive
Norske arbeidstakere er det mest effektive i verden, vi ligger på topp i arbeidsproduktivitet per time. Dette går frem av en undersøkelse foretatt av FNs arbeids­organisasjon ILO, skriver nettstedet forbruker.no. Illustrert i amerikanske dollar jobber nordmenn for 37,99 dollar i timen, fulgt av USA med 35,63 dollar og Frankrike med 35,08 ­dollar. Men vi skal være forsiktige med å skryte for mye av egen innsats, mye av forklaringen ligger i vår høye oljeeksport. Når det gjelder antall arbeidstimer pr år, er det amerikanerne som ligger på topp. Globalt viser rapporten at produktivitetsnivåene har steget de siste ti årene, men gapet er fortsatt stort mellom indu­strialiserte områder og andre land. Sør-Asia, Øst-Asia og ­Sentral- og Sørøst-Europa har imidlertid begynt å ta igjen den vestlige verden.

Personvern og cookies