Nytt om forskning

(2008)

Flere svensker jobber overtid
Svenske arbeidstakere tilbringer mer tid på jobben enn noensinne. Høsten 2007 ble det satt ny svensk rekord i antall arbeidede timer, i følge Statistiska Centralbyrån. Regner en overtiden til svenske arbeidstakere om i heltidsstillinger for et år tilsvarer det 115.000 heltidsjobber, melder Sveriges Radio. Men samtidig er det nærmere 200.000 personer i landet som ikke har noen jobb. Det er likevel ikke så enkelt som å la denne gruppen overta for overtidsjobbingen, påpeker fagfolk. De som er arbeidsledige, har antagelig ikke rett utdanning eller kompetanse til å passe inn i de aktuelle jobbene. Dessuten er det ofte tilfeldige behov for økt innsats som ligger bak mange av overtidstimene, få arbeidsgivere er villige til å erstatte disse med fast ansatte.

Vet for lite om seniorpolitiske tiltak
Norske bedrifter vet alt for lite om effekten av seniorpolitiske tiltak, mener Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Hanne Bogen. De har sett på virkningene av aktiv seniorpolitikk i seks forskjellige norske kommuner og etterlyser målbare resultater. – Det blir fort bare gode hensikter, sier Hanne Bogen til Senter for seniorpolitikk. Hun mener at arbeidsgiverne må sette helt konkrete mål, for eksempel hvor mange år de vil øke gjennomsnittlig pensjonsalder med eller hvor mange færre de mener bør gå av med tidligpensjon i årene som kommer. Mange kommuner bruker redusert arbeidstid og økonomiske incentiver for å holde på den eldre delen av arbeidsstyrken. Noen tilbyr også ulike tilretteleggings- og kompetansehevingstiltak. Men de færreste måler hva de oppnår med dette. Det er fullt mulig, for eksempel kan forsikringsselskapene, som utbetaler pensjoner for kommunene, hjelpe til med slike beregninger.

Mer ryggvondt blant unge
Yngre kontoransatte plages mer av vondt i ryggen, stiv nakke og hodepine enn eldre arbeidstakere. Det viser en svensk undersøkelse. Det er Microsoft som har fått et internasjonalt forsknings- og konsulentselskap til å se på hvordan datagenerasjonen har det på jobben sammenlignet med eldre kolleger. De fant ut at unge mennesker mellom 20 og 30 år har langt mer plager enn den eldre garde: mer enn hver tredje plages av stiv nakke og hodepine på jobben. Samtidig viser det seg at andelen som blir uføretrygdet med ryggproblemer i denne aldersgruppen, er tredoblet siden 1987, skriver DN.se. Fagpersoner som jobber med forebygging av helseskader, har erfart det samme, de har inntrykk av at de unge ikke er opptatt av ergonomi. Problemene er blitt enda tydeligere med økt bruk av bærbar PC, som svært mange unge har på fanget mens de jobber

Kreftrisiko for offshoreansatte
En rapport som ble lagt frem like før nyttår, viser at forekomsten av kreft blant ansatte i norsk offshorevirksomhet ikke avviker særlig fra gjennomsnittsbefolkningen. Imidlertid har forskerne funnet en forhøyet risiko for akutt myelogen leukemi og brysthinnekreft blant mannlige offshoreansatte. Dette er kreftformer som kan ha sammenheng med eksponering for oljeprodukter som benzen når det gjelder leukemi, og asbest for kreft i brysthinne. Det er Kreftregisteret som har laget rapporten, der anser man det som sannsynlig at den økte forekomsten av disse krefttypene har sammenheng med tidligere arbeidsforhold, enten det er offshorearbeid eller annet arbeid. Kreftregisteret anbefaler derfor videre forskning på dette området. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som har fått rapporten, vil følge opp saken. Han har bedt petroleumsnæringen om å legge frem en konkret handlingsplan om oppfølging på kjemikalieområdet snarest og vil ha et møte med næringen om saken våren 2008.

Personvern og cookies