Nytt om forskning

(2008)

Ansatte som trives, er friskest
Ansatte som er fornøyde med jobben sin, holder seg friske og har langt lavere sykefravær enn dem som ikke trives. Det er den danske Personalstyrelsen som har undersøkt sammenhengen mellom motivasjon og jobbtilfredshet og sykefravær. Det viste seg at positive faktorer som motivasjon og trivsel hadde større betydning for sykefraværet enn arbeidsmengde og stress, melder nettstedet ledernett.no. Undersøkelsen som ble foretatt blant 7.600 statlig ansatte, viste at trivsel og sosiale forhold spiller en stor rolle for den enkeltes sykefravær. De som svarte ja på at de hadde et godt forhold til kollegene, var i gjennomsnitt borte fra jobben i 7,3 dager mot 37,1 dager med sykefravær for dem som ikke hadde noe godt forhold. Motivasjon i jobben betyr også mye, de som svarte positivt på dette, hadde et fravær på 5,8 dager mot 18,8 dager for umotiverte.

Tilrettelegging for gravide
Sykefravær blant gravide kan reduseres hvis arbeidsforholdene legges til rette. Det viser en studie foretatt med utgangspunkt i mor og barn-undersøkelsen som er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsinstitutter, hvor blant annet STAMI har deltatt. Andelen kvinner som blir sykmeldt i løpet av svangerskapet er ca 60 prosent. Undersøkelsen, som omfattet 23.000 gravide i jobb, viste at de som trengte tilrettelegging og fikk det, hadde 11 prosent lavere sykefravær enn dem som ikke fikk en slik ordning. Undersøkelsen ble foretatt midt i svangerskapet og strakte seg over 14 uker. Det var særlig gravide som jobbet turnus eller hadde arbeid om kvelden eller natten, som hadde særlig utbytte av tilrettelegging som et tiltak mot sykefravær.

Styrketrening reduserer smerter
Målrettet styrketrening er effektivt for å redusere kroniske smerter i nakkemusklene. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark har gjennomført en undersøkelse på arbeidsplasser med stillesittende, ensidig gjentatt arbeid. De fant at korrekt gjennomført styrketrening er et effektivt middel for å redusere kroniske smerter i nakken. Kondisjonstrening hjelper også på kroniske smerter, men det virker bare etter hver trening. Undersøkelsen som omfattet 48 kvinner med monotont arbeid, gikk over et halvt år. Noen av deltakerne trente styrke i nakke og skuldre under grundig veiledning, en annen gruppe hadde generell kondisjonstrening og den siste tredjedelen fikk helsemessig veiledning. Det viste seg at riktig styrketrening ga best resultat. Kondisjonstrening har også effekt, men bare for kortere perioder.

Konkurranse om arbeidskraften
Land som har høy standard og liten forskjellsbehandling, vil vinne kampen om arbeidskraften, viser Fafo-rapport. Rapporten viser at økt arbeid for å bekjempe forskjellsbehandling av arbeidsinnvandrere vil kunne bidra til å dempe rekrutteringen av lavlønnet arbeidskraft, hindre konkurransevridning og motvirke vekst av sekundære arbeidsmarkeder, skriver Arbeidstilsynets nettsted. Forskerne bak rapporten peker også på at det er et tankekors at den arbeidsinnvandringen som har ført til økt vekst i Norge, kan resultere i at utjevningen mellom nye og gamle EU-land bremses. Det skyldes at de landene som avgir arbeidskraft tappes for kompetanse og arbeidstakere. Arbeidsinnvandringen er stort sett konsentrert til enkelte bransjer som bygg, renhold, landbruk og noen industrigrener og til lavlønnet og ufaglært arbeid innenfor disse bransjene.

Personvern og cookies