Nytt om forskning

Angst og fedme av overtid
En omfattende undersøkelse av befolkningen i Hordaland viser at jo lengre arbeidsuker, desto større er risikoen for å få angst, depresjon og overvekt. Menn og kvinner som jobber over 40 timer i uken har høyere risiko for å få denne typen psykiske lidelser enn de som ikke jobber så mye. Det har forskere ved Universitetet i Bergen funnet ut, de har sett på tall fra Helseundersøkelsen i Hordaland. Undersøkelsen viser videre at de som jobbet mest, mellom 49 og 100 timer i uken, var mest utsatt for angst og depresjon. Dette er en gruppe med mer manuelt arbeid, skiftarbeid og lavere utdannelse enn de som jobber mindre overtid. Denne gruppen, særlig kvinnene, hadde også høyere vekt og mer overvekt enn de øvrige, noe forskerne tilskriver mindre fysisk aktivitet.

Hvordan brukes BHT?
Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) samarbeider om å få mer kunnskap om hvordan bedriftshelsetjenesten brukes. Prosjektet inngår i Arbeidstilsynets satsning for et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet kommer til å gjennomføre minst 70 tilsyn i virksomheter over hele landet med fokus rettet mot bruk av bedriftshelsetjeneste. I tillegg skal STAMI innhente supplerende informasjon gjennom et eget spørreskjema til aktuelle ledere og bedriftshelsetjenester. Informasjonen som samles inn, vil danne grunnlag for analyser og rapporter om hvordan virksomhetene bruker BHT. Det er ni år siden en lignende undersøkelse ble gjennomført, dette nye prosjektet vil kunne si noe om eventuelle endringer i løpet av disse årene.

«Grønne» frisører holder lenge
Frisører lider ofte for andres skjønnhet, men det får være grenser for hvor mye man skal lide, mener noen danske frisører. Disse frisørene vil ha «grønne salonger» uten helsefarlige kjemikalier og har derfor lagt ut lister på nettet over stoffer de regner som farlige. Ikke alle leverandører av frisørprodukter er like glade for det, men frisørene får mulighet til å bruke lista når de kjøper inn produkter, skriver overlege Ebba Wergeland, Arbeidstilsynet som omtaler frisørers arbeidsmiljø i helsespalten i Arbeidervern. Frisører har et utsatt kjemisk arbeidsmiljø på grunn av mye kontakt med parfymer, hårfarger og blekemidler. Dette kan bety høy risiko for eksem, astma og allergi og i sjeldne tilfeller for kreft. I en norsk studie av 91 kvinnelige frisører, forlot 40 prosent yrket i løpet av fem år. De gjenværende fikk et bedre arbeidsmiljø ved installering av punktavsug.

Personvern og cookies