Nytt liv for Arbeidslivstelefonen

(2004)

Det går mot en forlengelse av prosjektet Telefon for Arbeidslivet som er en samarbeidsordning mellom Arbeidstilsynet og Mental Helse. Et flertall i kommunalkomiteen går inn for å forlenge ordningen i tre nye år.
Arbeidslivstelefonen ble opprettet som en prøveordning for tre år for hjelpe både arbeidstakere og arbeidsgivere som har behov for en nøytral tredjepart å snakke med om forhold på arbeidsplassen. Hensikten er å hindre og forebygge utstøting, konflikter og mobbing i arbeidslivet og dermed redusere sykefravær og hindre at noen faller utenfor yrkeslivet. Prosjektet er nå inne i sitt siste år og prosjektleder Bente Tangen har søkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet om midler til drift i tre nye år. Kommunalkomiteens flertall støtter dette og viser til en analyse fra ECON som har evaluert telefontjenesten. ECON konkluderer med at tjenesten har nådd sine mål om å hjelpe personer i arbeidslivet til å takle forskjellige problemer og også bidratt til at sykmeldte har kommet raskere tilbake til jobben. De mener derfor at Arbeidslivstelefonen er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen om et inkluderende arbeidsliv og få ned sykefraværet. Telefonen har mottatt nærmere 2.000 henvendelser i løpet av to år. Svært mange av disse dreier seg om psykososiale problemer i tilknytning til et arbeidsforhold, blant annet ansatte som føler seg utstøtt og er blitt fratatt arbeidsoppgaver, trakassert av lederen, konflikt med lederen, omorganisering og nedbemanning, sykefravær, avskjed og konflikter, for å nevne noen temaer.
Personvern og cookies