Nytt likestillingsombud

(2000)

Fredag 30. juni i år ble Kristin Mile utnevnt til nytt likestillingsombud. Hun er 44 år og jurist, og har sin bakgrunn fra offentlig virksomhet, blant annet fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og Utlendingsdirektoratet.

De siste fem årene har Mile arbeidet ved likestillingsombudets kontor som underdirektør og ombudets stedfortreder ved hennes fravær.
Kristin Mile har fungert som likestillingsombud siden 31. mars, da det forrige ombudet Anne Lise Ryel sluttet for å bli statssekretær i Justisdepartementet.
Likestillingsombudet har også fått sine hjemmesider. Her finnes først

og fremst informasjon om likestillingsloven og aktuelle

likestillingssaker. Sidene vil også jevnlig bli oppdatert på nyheter.

Hjemmesidene finner du på:
http://www.likestillingsombudet.no

Personvern og cookies