Nytt fra HMS-butikken

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Vernepersonellet i norsk næringsliv, både i privat og offentlig sektor, er opptatt av å høyne sitt eget kunnskapsnivå, og det er svært populært å skaffe seg relevant arbeidslivslitteratur.
Salgsansvarlig Erik Paulsen i Arbeids­miljøsenteret, kan fortelle at første kvartal i 2009 er den beste kvartalsomsetningen for HMS-butikken noensinne. Han hevder at HMS-butikken foreløpig ikke er blitt berørt av finanskrisen. – Vi har en høyere omsetning enn i 2008, og ligger betydelig foran salgsbudsjettet. På tross av informasjonsflyten på internett, er arbeidslivslitteratur fortsatt populært. Men vi opplever også en markant økning av andre HMS-produkter som skilt, førstehjelpsutstyr og sperremateriell. Det er også meget høy omsetning av materiell knyttet opp mot kjemiske stoffer og farlig avfall, såkalte ADR-produkter. HMS-butikken jobber kontinuerlig med markedsføring og tilpasser seg løpende situasjonen i markedet. Vi har nylig sendt ut brosjyren «Sikker­het på arbeidsplassen», som er rettet mot entreprenører og bygge­plasser, sier Paulsen.
Personvern og cookies