Nytt fra HMS-bransjen

(2007)

Hold kontakten med jobben
Det må bli like naturlig for en bedriftsledelse å snakke om sykefraværet som økonomiske resultater. Det sier Per Ivar Clementsen som er avdelingsdirektør ved NAV Arbeidslivssenter i Østfold. Clementsen mener både toppledernes engasjement og gode oppfølgingsrutiner med de sykmeldte, er to suksesskriterier for å få sykefraværet ned. Ledelsen må ønske å gjøre noe, og man må som sagt ha gode oppfølgingsrutiner. Det er veldig viktig at kontakten med arbeidsplassen opprettholdes gjennom kantinebesøk og annet dersom man er sykmeldt. Gode kolleger er viktig. Hvis man en dag er i tvil om man er frisk nok til å gå på jobben, bør arbeidsplassen være så bra at man faktisk velger å gå dit fremfor å bli hjemme, sier Clementsen. Det legemeldte fraværet viser at 6,6 prosent av arbeidstakerne i Østfold i fjor var borte fra jobb. Det er høyere enn landsgjennomsnittet, som viser et fravær på 5,7 prosent. Kvinner er mer borte fra jobben enn menn. I Østfold har kvinnene en fraværsprosent på 8,2, mens menn har en fraværsprosent på 5,4.

Ny generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt 

Inger-Lise Nøstvik overtok 8. november 2007 som generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, bransjeforeningen for markedsførende olje- og energiselskaper i Norge. Hun overtar etter Erik Birkeland, som av helsemessige årsaker går over i en stilling som seniorrådgiver i NP.  Nøstvik er 42 år gammel og utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Hun har vært ansatt i NP i 17 år. I løpet av disse årene har hun blant annet hatt ansvaret for arbeidet med spørsmål knyttet til bransjens produkter, raffinering, smøreoljer, gass (LPG) og rammebetingelser for bensinstasjonene. De siste tre årene har Nøstvik vært konstituert generalsekretær i Birkelands sykefravær og ledet arbeidet i organisasjonen.  Administrasjonen består nå av: Kari Bakken, Kjartan Berlan, Erik Birkeland, Øystein Aadnevik og generalsekretær Inger-Lise Nøstvik.

Unngå kløe og allergireaksjoner
Isolasjonsmatten Ultimat inneholder ikke stoffer som gir kløe eller fremkaller allergiske reaksjoner, heter det i en pressemelding fra selskapet. For håndverkerne vil dette bety en behagelig hverdag på jobb. For arbeidsgiveren betyr dette ansatte som trives, og som ikke utsettes for ubehag på grunn av isolasjonsmaterialet. Ultimat AS produserer og markedsfører isolasjonsmateriell til boliger og næringsbygg, og har tatt opp konkurransen med de ledende leverandørene av isolasjonsmateriell. I produksjonen benyttes tekstilavfall fra tekoindustrien og privat husholdning. I dag ligger det samme tekstilavfallet på søppelfyllinger verden over, hvor det råtner og utvikler metangass med drivhuseffekt. Årlig dreier det seg anslagsvis om ca.130.000 tonn tekstilavfall bare her i Norge, som utvikler miljøfarlige gasser tilsvarende 330.000 personbiler. Fra 2009 er det ikke tillatt å kaste tekstiler. Tekstiler skal innleveres som spesialavfall.

Spennende i Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet fortsetter å rekruttere nye medarbeidere. Noen kommer utenfra, mens andre skifter beite internt. Ingvill Hornkjøl er ansatt som senioringeniør i Arbeidstilsynet Oslo. Hun har fartstid helt tilbake fra 1991 da hun ble ansatt som avdelingsingeniør ved kjemisk seksjon i Direktoratet for arbeidstilsynet. Ingvill Hornkjøl kommer fra stillingen som senioringeniør ved Tønsbergkontoret i Region Sør-Norge. Stig Henry Halvorsen er ansatt som seniorinspektør i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, og får sin arbeidsplass i Moss. Halvorsen kommer fra Luftfartstilsynet. Marte Kvaløy er ansatt som rådgiver i avdelingen lov- og regelverk i Direktoratet for arbeidstilsynet i Trondheim. Åsa Lindblom har vært miljøinspektør i Lycksele kommune i Sverige, og er nå ansatt som seniorinspektør (kjemi) ved Arbeidstilsynet Midt-Norge, med kontor i Ålesund.

Personvern og cookies