Nytt fra HMS-bransjen

(2008)

ICM fikk medhold
Klesprodusenten Tranemos påstand om at konkurrenten ICM skal ha kopiert deres arbeidsklær er avvist i Nedre Romerike Tingrett. Retten la vekt på at klærne var utviklet i fellesskap da ICM var eiet av Tranemo. Retten ga også ICM medhold i motsøksmålet mot Tranemo, og fastslo at Tranemo brøt god forretningsskikk da de sendte brev til ICMs forhandlere der ICM ble anklaget for produktkopiering. Tranemo er dømt til å betale en erstatning på 300.000 kroner til ICM. – Vi er svært tilfreds med dommen. Samtidig er vi overrasket over at Tranemo i det hele tatt gikk til sak. Tranemo eide ICM fram til 2005 og en stor andel av kolleksjonen som denne saken dreier seg om, ble utviklet i fellesskap i den perioden. Faktisk har en del av Tranemos sortiment i dag sitt utspring fra vår kolleksjon, sier daglig leder i ICM Baard Tosterud. Retten har konkludert med at ICM er i sin fulle rett til å produsere og distribuere sin kolleksjon av arbeidsklær.

Fristads Norge og ICM
Fristads Norge AS overtok ansvaret for salg og distribusjon av ICM arbeidsklær fra januar 2008. Selskapet holder til i Herøy kommune utenfor Ålesund. Bedriften har 55 ansatte. Virksomheten omfatter produksjon, lager og salg av arbeidstøy og vernefottøy. Fristads Norge AS har ansvar for produktutvikling, salg og markedsføring av varemerkene Djupvik og ICM. Produktene markedsføres og selges gjennom industriforhandlere, primært på det norske markedet, men også på enkelte eksportmarkeder. Varemerket VERNER eies av Fristads Norge AS og omfatter hovedsaklig vernefottøy, men har også produkter for fritid og lettere bruk. I tillegg er Fristads Norge AS ansvarlig for salg og markedsføring av varemerket Sievi i Norge, som er Nord-Europas ledende produsent av verne- og yrkessko.

Ny regionsjef i TESS
Rolf Krosby (55) er ansatt som regionsjef i TESS Skagerak as som omfatter TESS-avdelingene i Vestfold og Grenland. Samtidig har han overtatt som styreleder i TESS Sør as med fem avdelinger i Agder-fylkene. Han er utdannet elektroingeniør ved Oslo Tekniske Høyskole, siviløkonom ved BI og driftsøkonom ved Bedrifts­lederskolen. Rolf Krosby har de siste to årene vært seniorinnkjøper i TESS as. TESS er Norges leverandør av slanger for alle formål og tilhørende tjenester. TESS er også Norges største leverandør av sveiseprodukter og er en sterkt voksende leverandør av hydrauliske systemer.

Utenlandsk arbeidskraft
NHO har utarbeidet en praktisk sjekkliste for sine medlemsbedrifter. Når en bedrift har behov for å få utført arbeid kan dette skje enten ved å benytte egne ansatte eller ved å knytte til seg arbeidskraft på annen måte. Når utenlandsk arbeidskraft skal benyttes, oppstår spørsmål om hvilke regler som gjelder på områder som arbeids-/oppholdstillatelse, arbeidsrettslige bestemmelser, skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, samt ulike rapporteringer og registreringer. Svarene vil variere ut fra hvilket land det er aktuelt å hente arbeidskraften fra, og hvilken måte arbeidskraften blir hentet inn på. Sjekklisten finnes på: www.nho.no/arbeidsliv/

Female Future i Osloregionen
– Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. Målet er å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv, forteller prosjektleder Tone Knutsen for Female Future i Osloregionen. Female Future er NHOs målrettede tiltak for å få flere kvinner i styrer og i lederposisjoner. Prosjektet er finansiert av NHO Oslo og Akershus og Innovasjon Norge. Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftene skal deretter velge ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. Søknadsfrist: fredag 12. september

Personvern og cookies