Nytt fra HMS-bransjen

(2008)

Sikkerhet i Halden fengsel 

Statsbygg har inngått kontrakt med YIT om leveranse av sikkerhetsutstyret til Halden fengsel. Kontraktens omfang er på NOK 70 millioner kroner og er den største sikkerhetskontrakten i Norge etter Gardermoen.  Halden Fengsel har en total bygningsmasse på 27.500 m2 og det er 10 år siden det er bygget et fengsel i denne størrelsesorden her i landet. – Vi har 30 års erfaring med sikkerhetsanlegg og har derfor kompetansen og erfaringen som Statsbygg etterspør. Vi er veldig stolte av å ha vunnet kontrakten, sier markedsdirektør i YIT, Anders Bredesen. – Vi er glade for at vi nå er godt i gang med å bygge et fengsel som vil bidra til at kriminalomsorgen når sine mål. Vi synes det er ekstra morsomt siden det planlegges samtidig med at Statsbygg skal overta forvaltningsansvaret for alle fengslene i Norge, sier administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen. Oppstart for kontraktsarbeidet var 1. september 2008. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner. Fengselsanlegget skal være ferdig i oktober 2009, med overlevering til Justis­departe­mentet april 2010.

Ny leder av Aluminium Metall i Hydro 

Hilde Merete Aasheim tar over stillingen som konserndirektør i forretningsområdet Aluminium Metall i Norsk Hydro ASA. Hun erstatter Torstein Dale Sjøtveit i Hydros konsernledelse.Aasheim (49) har bred industribakgrunn og kommer fra stillingen som konserndirektør og medlem av konsernledelsen i StatoilHydro ASA, der hun har hatt ansvaret for området konsernstaber og tjenester. Fra 1986 til 2005 hadde hun en rekke lederstillinger i Elkem ASA. I 2005 ble hun konserndirektør i Hydro med ansvar for organisasjon og lederutvikling, helse, miljø og sikkerhet og samfunnsansvar. Hilde Merete Aasheim ledet den omfattende integrasjonsprosessen i forbindelse med sammenslåingen av Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil og begynte etter fusjonen 1. oktober 2007 å arbeide for StatoilHydro.

Ny prosjektsjef i Seal-Jet Norge 

Petter Eik-Andresen er ansatt som prosjektsjef hos tetningsleverandøren Seal-Jet Norge AS. Han kommer fra Forsvars­departementet hvor han blant annet har vært prosjektleder for fremtidige undervannsbåter og metodeansvarlig for Forsvarets investeringskonsept Petter Eik-Andresen er utdannet Master of Management og marineingeniør med både elektro- og maskinkompetanse. Innen prosjektfaget er han sertifisert Project Management Profes­sional. Den yrkesmessige karrieren omfatter dykking, maskinmester på undervannsbåt, leder for simulatoravdeling og en rekke pro­­sjektjobber i innland og utland. Seal-Jet Norge AS har de siste årene i stadig større grad spesialisert seg på å betjene store og krevende kunder innen olje- og gassindustrien. Bedriften har foretatt store investeringer i nytt og optimalisert produksjonsutstyr og gjennomført en massiv kompetanseheving på områder som teknisk tegning, materialkunnskap og kvalitetsstyring.

Styrer Lederne i fire nye år 

Norges ledelsesorganisasjon, Lederne, har gjenvalgt Jan Olav Brekke og Tor Hæhre til fire nye år som henholdsvis forbundsleder og nestleder. 100 delegater fra hele landet var samlet til landsmøtet i Stavanger. Drøyt 15.000 ledere og betrodde tekniske og merkantile ansatte på ulike nivåer i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin organisasjon. Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Brekke (58) har vært forbundsleder siden 1995. Hæhre (55) har vært nestleder siden 2004.

Personvern og cookies