Nytt fra HMS-bransjen

(2009)

Tirsdag 24. februar arrangerer SINTEF et arbeidslivsseminar i Oslo. Avtalen om inkluderende arbeidsliv blir sentralt tema, og utgangspunktet for innlederne på konferansen er sykefravær og personer på uføretrygd. I 2008 hadde Norge 300.000 uføretrygdede og gjennomsnittlig 150.000 sykmeldte. Myndighetene har satt i gang reformer og handlingsplaner for å få folk tilbake i jobb. Visjonene er store, men har vi kunnskapen som trengs for å nå målene som er satt?

NHO-direktør Liv Ragnhild Teig er en av innlederne på SINTEFs arbeidslivs­seminar. (Foto: NHO)
Hva er utfordringene for arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter når det gjelder inkludering i arbeidslivet?
Er tiltakene som er satt i gang tilstrekkelige, og kommer de tidsnok?
Er reformene og handlingsplanene basert på kunnskap og erfaringer?
Disse tre spørsmålene vil besvares av de fire innlederne: Liv Ragnhild Teig, avdelingsdirektør NHO Wenche Irene Thomsen, rådgiver i Arbeidsmiljøavdelingen, LO Per Brannsten, Strategidirektør i NAV Solveig Ose, Seniorforsker i SINTEF Helse
Lexow AS utdanner personell i riktig bruk av fallsikring. Opplæringen kombinerer klasseromsundervisning med praktiske øvelser i høyden. Treningslokale vil gi brukeren mulighet til å øve på utvelgelse, sammensetting og praktisk bruk av ulike typer fallsikringssystemer samt å forankre dette på en sikker og forskriftsmessig måte.

Sentrale punkter i undervisningen:

– Sikkerhetskultur. Fallsikring som en del av et helhetstenkende begrep ved arbeid i høyden.

Lexow legger opp til fallsikringskurs. (Illustrasjonsfoto: Vemund Jensen)
– Aktuelle standarder, lover og forskrifter med hovedvekt på risikovurdering.
– Utvelgelse av rett type personlig utstyr til arbeidets art.
– Praktisk prøving
– Forankring
– Krav til kontrollprosedyrer
– Evakuering
Deltakerne vil få utlevert kurskompendium og kursbevis. Kursene passer for brukere av fallsikringsutstyr samt personell med HMS-ansvar.

Moderne skofabrikker

Nye såkalte PU-sprøyter (PU = polyuretan, et tekstilbelegg som blant annet brukes i produksjon av skosåler) og nye transportsystem gjør Arbeskos skofabrikker i Strømstad og Kumla til de mest moderne i Europa. Under en to-årsperiode har Arbesko investert stort i de svenske fabrikkene for å oppnå et forbedret produksjonssystem, og dermed øke kapasiteten. Investeringen består først og fremst av en ny PU-sprøyte, nye formserier, nytt transportsystem og nye lokaler for produktutvikling ved Age Skofabrik i Kumla. Ved Norrvikens Skofabrik i Strømstad er det også gjort liknende investeringer, i tillegg til vesentlige ombygginger av lokalene.

Hygienekonferanse i Oslo

Komitéen med det vanskelige navnet «Teknisk komité for vaske- og desinfeksjonsmidler til næringsmiddelindustrien», til daglig kalt TKVDN, skal arrangere temadag for risikobasert hygienearbeid i Oslo Atrium i Bjørvika. Arrangementet finner sted 23. april i år, og innledes med «Hygienepakken i praksis.» Foredragsholderen for temaet «risikovurderinger» vil belyse aktuelle verktøy for å kartlegge mikrobiell vekst og overlevelse samt tekniske løsninger for automatisk vask og desinfeksjon. Som siste foredrag vil det bli en gjennomgang av temaet «smitteveier». Her vil foredragsholderen ta for seg internasjonale standarder, og drøfte hvorfor det er så vanskelig å bli kvitt Salmonella i produksjonslokaler.
Les mer på www.tkvdn.no

Personvern og cookies