Nytt fra HMS-bransjen

(2009)

Norsk toppleder i YIT

Det finske selskapet YIT har valgt nordmannen Arne Malonæs til ny president for YIT Building and Industrial Services. Det er første gang YIT velger en leder som ikke er finsk. Arne Malonæs har ledet YIT i Norge siden 2003 og utviklet selskapet fra en omsetning på NOK 2,3 milliarder til NOK 4 milliarder i perioden. I den nye stillingen vil Malonæs svare for konsernets største forretningsområde, som står for 60 prosent av totalomsetningen og en samlet omsetning i 2008 på NOK 20 milliarder. YIT-ledere fra 14 land i Europa rapporterer til den nye presidenten, som fortsatt vil ha sitt kontor i Norge. YIT i Norge har på mange måter vært en foregangsbedrift når det gjelder satsing på HMS, og er kjent for å drive en god opplæring av sitt vernepersonell. YIT er en ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner, og hovedtyngden av leveransene ligger innenfor fagområdene inneklima, elektro, automasjon, energisparing, rørfag, IKT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet.

HMS-ledelse ved BI

Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI har et undervisningstilbud som skal gi deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på HMS. Målet er at lederen skal bli dyktigere i å utøve HMS-ledelse, herunder ha forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og den enkelte ansatte, belyse ulike organisasjonsperspektiver, forstå filosofien rundt totalkvalitetsledelse, og ha med seg verktøy og modeller for å kunne prioritere de viktigste områdene innen HMS for egen bedrift. Programmets målgruppe er ledere med totalansvar, prosjektledere med rapporteringsansvar og HMS-rådgivere.

Personvern og cookies