Nytt fra HMS-bransjen

(2008)

Sammen bedre på IA
Et Østfold-samarbeid mellom NHO, LO, KS og NAV skal løfte arbeidet om inkluderende arbeidsliv (IA) opp til et høyere nivå. Prosjektet har fått navnet «Sammen bedre på IA», og organisasjonene samarbeider med Østfoldforskning for å få kvalitetssikret metoder og modeller, og satt dem inn i en større sammenheng. Første målsetting er å gjennomføre 15 bedriftsinterne prosjekter, hvor både private og offentlige virksomheter er med. Blant annet deltar de tre kommunene Sarpsborg, Halden og Råde. Leder Per Ivar Clementsen i NAV Arbeidslivssenter i Østfold mener at dette samarbeidsprosjektet vil gi IA-arbeidet i fylket en ny giv.

Arbeidstid og sosiale konsekvenser
Skiftende arbeidstider kan ha negativ innflytelse på balansen mellom arbeidsliv og privatliv. Det er en rimelig velunderbygget vitenskaplig kunnskap om de sosiale konsekvenser av lange og uregelmessige arbeidstider, deltidsarbeid og innflytelse på egen arbeidstid. Men det mangler kunnskap om hvordan både barna og parforholdet fungerer i familier, der en eller begge foreldre har lange og uregelmessige arbeidstider. Det konkluderer seks nordiske forskere i rapporten «Working time arrangements and social consequences – What do we know?», som nylig er utgitt av Nordisk Ministerråd. Studien viser blant annet at lange arbeidstider og overtid ofte fører til dårlig balanse mellom arbeid og privatliv. Mindre tid sammen med familien, dårligere søvn og økt stress er noen av forklaringene. – Spesielt kvinner får det psykisk dårlig av mye ekstra-arbeid, mens bildet ikke er så entydig for menn, forklarer seniorforsker Karen Albertsen ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark. Les mer om rapporten på nettsidene til Det danske forskningssenter for arbeidsmiljø.

Utdanning i konflikthåndtering
Høsten 2008 og våren 2009 skal Diakonhjemmet høgskole gjennomføre et tverrfaglig ettårig deltidstilbud om videreutdanning i konflikthåndtering. Utdanningen er unik i sitt omfang og praktiske vinkling i Norge, og den er godkjent som en 30 studiepoengs utdanning.   Studiet sikter seg inn mot arbeid med konflikter som utspiller seg i familie, nærmiljø og arbeidsliv. Utvidede kunnskaper, økt bevisstgjøring og økte ferdigheter i håndtering av konflikter på disse feltene vil være like relevante når vi selv er del av en konflikt, som når vi møter kon­flikter som utenforstående tredjeperson, sier psykolog og advokat Grethe Nordhelle (bildet). Hun er faglig ansvarlig for utdanningstilbudet. Et sentralt mål i utdanningen er å utvikle studentenes praktiske ferdigheter når det gjelder å velge egnede strategier og å anvende relevant metodikk. For å øke kvaliteten på utdanningen er det nød­vendig at studenten får veiledning av en erfaren mekler på egen utøvelse av mekling eller annen form for konflikthåndtering. Veiledning er derfor en sentral komponent i utdanningen. www.diakonhjemmet.no

Personvern og cookies