Nytt fra HMS-bransjen

Tekst: Vamund Jensen (2006)

Univern inn i Polycarma
Univern har gått inn i bergens­firmaet Polycarma, som driver innen profilbekledning. Univern har kjøpt 30 prosent av firmaet. – Vi har manglet en hovedforhandler i Bergen. Nå får vi sikret distribusjon­en av varene våre der, sier salgs- og markedssjef i Univern, Per Olavson. Etter planen åpner nå Polycarma en ny avdeling for arbeidstøy og verne­utstyr ved siden av firmaets avdeling for profilbekledning.

HMS-dagen
I samarbeid med partene i arbeidslivet arrangerer Arbeidstilsynet Sør-Norge HMS-dagen for 26. gang den 26. april i Porsgrunn. Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet skal snakke om prosjektet Jobbing uten mobbing. Det blir også foredrag om utstøting fra arbeidslivet og utdelingen av IA-prisen 2005.

HMS på TV
Som sikkert mange av leserne har lagt merke til har noen av firmaene innen HMS-bransjen begynt å kjøpe seg tid på TV-skjermen. Skydda var først ute, Univern har fulgt etter. – Vi begynte med spotter knyttet til Rally VM på TV2 i fjor og har fortsatt i år. Det vil komme mer ut over sommeren og høsten, sier markedsansvarlig i Skydda Bård Kulseth. Hvor mye det er snakk om, vil han holde hemmelig. Han har tross alt konkurrenter å tenke på. – Vi ønsker å etablere et sterkt ­merkenavn og vise styrke. Det er også viktig for forhandlerne våre at vi viser oss frem, sier han. Kulseth sier de nå er begynt å bruke mer penger på annonsering og han tror generelt sett de gode tidene innen HMS-bransjen er skyld i reklamen vi nå ser på skjermen, for reklame­sekundene er ikke akkurat billige. Skyddas fjorårsresultat er ennå ikke klart, men Kulseth bekrefter at resultatet er blitt bedre enn i 2004.

Ny kommunikasjonsdirektør på STAMI
Sture Bye begynner som ny kommunikasjonsdirektør på Statens arbeidsmiljøinstitutt. Hege Njaa Rygh slutter i stillingen og går over i tilsvarende stilling i Statsbygg. Bye kommer sist fra stillingen som markedssjef i Aschehoug og har tidligere informasjonserfaring fra blant annet Forsvarsbygg.

Albert E. Olsen omorganiserer
Trondheimsfirmaet Albert E. Olsen, som blant annet selger produkter relatert til brannvern og personlig vern, har etter utsalg av VVS-virksomheten og oppkjøp av datterselskaper valgt å omorganisere. Det er nå etablert to divisjoner – en for salg og en for service.

«Støvete» jobb
Geir H. Østbye har blitt ansatt i stillingen som Sales Engineer hos Donaldson Scandinavia i Moss med ansvar for salg av Torit & DCE støvfilteranlegg, med hovedvekt på kundene på Østlandet. Han kommer fra stillingen som distriktssjef for Østlandet hos ACO Plastmo.

HMS-tungvekter slutter 
Etter å ha arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten i over 20 år forlot avdelingsdirektør i Arbeids- og inklu­derings­departementet, Marianne Stein (bildet), stillingen 1. mars. Stein, som har desidert lengst departemental fartstid innen HMS i olje- og gassvirksomheten, begynner nå som advokat på Gjøvik. I Arbeidsmiljø- og sikker­hets­avdelingen har Stein vært pådriver for både den forrige og den kommende stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og hatt en sentral rolle i utformingen av samarbeidsorganet Sikkerhetsforum, hvor hun har vært observatør i siden det ble etablert i 2001.

Ny HMS-pris
Petroleumstilsynet lanserer i samarbeid med stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS) en ny HMS-pris – the PSA Award. Prisen skal deles ut annethvert år under oljemessen ONS i Stavanger. Fristen for å nominere kandidater i år er 1. mai. – Målet med prisen er å gi anerkjennelse til særlig fremragende innsats som har bidratt til bedre sikkerhet for arbeidstakerne og til en heving av HMS-standarden generelt, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, i en pressemelding.

Personvern og cookies