Nytt fra HMS-bransjen

(2006)

Ny samferdselspolitikk
– Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett 2007 gir signaler om en ny samferdselspolitikk, men Nordlandsbanen vil lide. Dette er en god start, men det er et bunnløst sluk av underinvesteringer i mange år i samferdselen som må tettes før vi kan være fornøyd. Bare i den grad denne budsjettprofilen blir fulgt opp i mange år framover og med enda større invester­ingsprofil, vil vi kunne viske ut noe av avstandsulempen vi har i forhold til våre konkurrentland, sier Erling Sæther (bildet) i Schenker Norge AS. – Faktisk er dette samferdselsbudsjettet det første på mange år som gir uttrykk for et trendskifte. Det er også positivt at det blir et løft for veimidler, sier Sæther. – Etter mange år med for lave investering­­er i veger og jernbane vil budsjettet for 2007 gi et løft som gjør at forutsetningene i Nasjonal Transportplan ikke svekkes. Jeg er glad for at regjeringen bekrefter at Ganddal godsterminal vil stå ferdig i løpet av 2007 og at en ny modernisert Alnabru godsterminal vil stå ferdig innen sommeren 2008. Ved siden av utbygging av flere og lengre kryssingsspor på jernbanenettet vil de to nye terminalene bety mye for å effektivisere godstrafikken med jernbanen, sier Sæther. Det negative er at regjeringen innfører en ny Nox- avgift på dieseltog. Persontransporten skal kompenseres med statlige og fylkeskommunale tilskudd, men ikke godstransporten. Det rammer Nordlandsbanen som først og fremst er en bane for godstransport til Nord Norge. Dette vil medføre at mer av godstransporten vil gå gjennom Sverige enten på bil eller bane, mener Sæther.

 

Ny innkjøpsdirektør i TESS 
Bjørn Hjelen (35) er ansatt som innkjøps­direktør i TESS as. Han tiltrådte stillingen 1. sep­tember i år. Hjelen kommer fra stilling som globalt ansvarlig for innkjøp av reservedeler og drift- og vedlikeholdsprodukter for Norske Skog. Norske Skog er av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir, med atten fabrikker på fire kontinenter. Hjelen har tidligere hatt ulike stillinger innen innkjøp og logistikk, blant annet som ansvarlig for utviklingen av TESS Partnershop’en inne i Raufoss Industripark fra 1998 til 2004. Han har fra tiden på Raufoss samlet erfar­inger fra ulike industrier, inkludert prosess- og automotive industrien. Bjørn Hjelen har administrativ utdannelse innen jus, økonomi og logistikk.

Adecco BHT

Petter Wold er ansatt som HMS-råd­giver og daglig leder i Adecco BHT. Han kommer fra stilling som bedrifts­sykepleier i Skanska. Adecco Norge AS er den eneste bemanningsbedriften som har HMS-tjeneste. Adecco BHT ble etablert 1. juni i år og betjener divisjon Bygg & Industri. Firmaet har bedriftslege i Norge, og polsk bedriftssykepleier på Adeccos språkskole i Polen.

ISO gir Cramo-løft 

Cramo er den eneste aktøren i maskinutleiebransjen som er ISO-sertifisert på både kvalitets- og miljøstyring. Det kaster av seg når stadig flere og større bygg-, anleggs- og industribedrifter velger å leie maskinpark. Utleiemarkedet for maskiner til bygg- og anleggsbransjen og industrien er i vekst. Det stiller større krav til utleiernes kontrollrutiner, erfarer Cramo. – Utleiebransjen har fra tidenes morgen vært litt cowboy-aktig, der utstyrskrav, lover og regler har blitt tatt med en klype salt. Det er et stempel vi ikke ønsker, understreker Kjetil Dahl (bildet), kvalitets- og miljøkoordinator i Cramo AS. Derfor søkte de oppfølging av sine kontroll­rutiner hos Det Norske Veritas i 2002. ­Sertifiseringen har siden blitt revidert av DNV to ganger årlig, med en full resertifisering sommeren 2005.
Personvern og cookies