Nytt fra HMS-bransjen

(2006)

ULOVLIG KOPIERING
Beskyttelse mot ulovlig kopiering var temaet da Patentstyret presenterte seg med stand og seminar­­er på Industriens Motemesse. Patentstyrets direktør Jørgen Smith (bildet) åpnet messen som hadde fokus på innovasjon. 47 prosent av norske industribedrifter har opplevd at andre virksomheter har kopiert eller etterlignet bedriftens produkter eller varemerker. Ulovlig kopiering og etterlikning av produkter, idéer og varemerker vil øke i årene framover. Det mener 96 prosent av norske næringslivsledere i en undersøkelse utført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret. 63 prosent av industribedriftene sier i undersøkelsen at det har vært, eller kan bli, aktuelt for bedriften å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter. Disse tre ordningene er viktige verktøy en bedrift har for å håndtere kopiproblemet. Strategier for bruk av enerettssystemene patent, varemerkeregistrering og designregistrering hører hjemme i styrerommet i den enkelte bedrift. Slik kan de bidra til å bedre bedriftens konkurransesituasjon. I Norge er det Patentstyret som behandler og avgjør søknader om beskyttelse av navn, logoer, produkters utseende og teknikk.

HMS-RÅDGIVER I FALCK NUTEC
Jan Gunnar Kaaresen er ansatt som HMS-rådgiver i Falck Nutec AS. Kaaresen har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet i Bergen. Han kommer til Falck Nutec fra stillingen som rådgiv­er i Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Jan Gunnar Kaaresen er utdannet jurist, med arbeidsrett som spesialfelt. Han har bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. HMS-ledelse for Falck Nutecs kunder blir hovedoppgaven i Kaaresens nye stilling.

HMS-LEDER I BYGGHOLT 
Stein Solvik ­er ansatt som ­kvalitets-/HMS-leder i Byggholt AS. Han kommer fra PA Entreprenør AS, men har tidligere jobbet hele 18 år i Gunnar Karlsen AS. Stein Solvik er utdannet sivilingeniør. I sin nye stilling vil Solvik få et spesielt ansvar for selskapets entreprenørvirksomhet. Slitasje blant bygingsarbeidere og sykefraværsproblematikk vil bli blant Solviks sentrale arbeidsoppgaver som HMS-ansvarlig.

UTENLANDS ETTER INGENIØRER
Skrikende mangel på ingeniører i Romsdal gjør at Molde Næringsforum, NAV og lokale bedrifter nå vil samarbeide om rekruttering i utlandet. I flere fylker jobber EURES, NAVs spesialenhet for rekruttering fra utlandet, aktivt med å skaffe ingeniører. – Vi kunne ansatt 30-40 ingeniører på dagen om vi fikk de rette, sier Kjell Hollen, som leder National Oilwell Varcos virksomhet i Molde. – I Axess kunne vi ansatt 10-20 ingeniører på dagen, sier økonomisjef Torgeir Thorn. Begge bedriftene har fra før utenlandske ingeniører i staben. De ønsker flere. Det var industrigruppa i Molde Næringsforum som tok initiativ til et samarbeid i regionen om rekruttering av utenlandsk arbeidsskraft. – Bedriftene må bli dyktigere til å synliggjøre sine behov for arbeidskraft, sier daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum. NAV i Møre og Romsdal ber nå bedrifter i Molde og romsdalsregionen som kan tenke seg å gå sammen om rekrutteringsarbeid overfor utenlandske arbeidstakere, om å melde sin interesse. (Kilde: Romsdals Budstikke).

BEHOV FOR DAGSLYS
Visste du at hver fjerde nordmann har behov for tilskudd av dagslys? Hver fjerde nordmann har faktisk symptomer på høst- og vinterdepresjoner. Tilskudd av lys er viktig for å motvirke depresjonene. Overlege og psykiater Anne Regine Føreland sier at folk som lider av vinterdepresjoner ofte er helt friske så lenge de får nok tilskudd av lys. Forskerne kaller dette fenomenet som påvirker menneskets humør og sunnhet for mørketids-depresjon, og på engelsk SAD «Seasonal Affective Disorder». Hvis symptomene er av mindre til moderat grad kalles dette for vintertretthet og begrunnes med lysmangel. Undersøkelser viser at over 90 prosent av de spurte merket at høsten og vinteren var tyngre enn vår og sommer.

Personvern og cookies