Nytt fra HMS-bransjen

(2007)
Etter en ny høringsrunde vil det nå komme krav om at bygg- og anleggsbransjen må utstyre alle sine ansatte med ID-kort i løpet av høsten 2007.
Krav om ID-kort til høsten 
Ordningen har hatt en trang fødsel etter at den ble vedtatt høsten 2005. Det var bransjen selv som påpekte at den vedtatte ordningen kunne legitimere useriøse forhold og sosial dumping fordi det ikke ble stilt krav til utforming og utstedelse av kort­ene. Kortet skal inneholde navn på kortinne­haveren, fødselsdato og kjønn, bilde, signatur, gyldighetsperiode, kortnummer, navn på arbeidsgiver eller enkeltmannsforetak, eventuelt organisasjonsnummer og navn og adresse til utsteder av kortet. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at alle som jobber på et bygg eller anlegg får et ID-kort. Departementet regner med at kortene vil være klare i løpet av høsten 2007.

Ny Nemko-sjef

Dag Tørvold er ansatt som ny administrerende direktør i Nemko etter Reidar Kuvås. Tørvold kommer fra stillingen som Vice President i Norske Skog, med 19 års erfaring fra toppledelse i en rekke bedrifter med virksomhet i Nord-Amerika, Europa og sist i Asia. Han var i perioden 2002-2005 president og styreformann i PanAsia Paper i Korea og deretter ansvarlig for Norske Skogs forretnings­virksomhet i Asia med utgangspunkt i ­Singapore. Tørvold er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har studert Business Administration ved Augsburg College, Minneapolis USA.

Trygve Blix overtar Stens Trykkeri 

Familieselskapet til Trygve Blix har kjøpt det tradisjonsrike Stens Trykkeri i Rygge kommune. Stens Trykkeri er en av landets største tidsskriftprodusenter, med mer enn 100 fagtidsskrifter i sin portefølje. Blant annet trykkes tidsskriftene Arbeidsmiljø og HMS-magasinet i Stens Trykkeri. Trygve Blix går inn som daglig leder i ­Trykkeriet. Han også er medeier og daglig leder i RMGrafika, et grafisk byrå som i mange år har hatt et tett samarbeid med Stens Trykkeri.

Hjertestarter på jobben
Selskapet Philips Medical påpeker at ­­­hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge. I en pressemelding fra selskapet heter det: Hvert år dør om lag 5.000 personer av hjerteinfarkt i Norge. 95 % av disse dør fordi hjelpen kommer for sent. I utlandet er det vanlig at bedrifter har en hjertestarter på plass som raskt kan ­brukes mens en venter på at ambulansen kommer, men i Norge er ikke dette like ­vanlig. I pressemeldingen vises det til at sosialkomiteen på Stortinget mener at en tilgjengelig hjertestarter kan øke sjansene for å overleve en plutselig hjertestans med 40-60 prosent.

Arbeidsmiljødagene i Trondheim
Flere av landets mest kjente aktører innen arbeidslivsmedisin og -forskning er foredragsholdere under Arbeidsmiljødagene i Trondheim 23. og 24. mai. Dette regnes som det viktigste arbeidslivsarrangemenet i Norge i 2007, og Arbeidsmiljøsenteret, som står som arrangør, satser på et rikholdig og spennende program. Deltakerne får også en god porsjon kulturinnslag; blant annet med en opplevelseskveld på Stiklestad. Les mer på: www.arbeidsmiljo.no

HMS-messe i Oslo
– Det er svært viktig at både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere går sammen om langsiktig og systematisk arbeid for å endre holdninger og atferd på arbeids­plassene, sier Jarle Hellum, daglig leder i HMS Norge AS.Organisasjonen arrangerer HMS-messen i Oslo Spektrum 9. og 10.mai. – Det systematiske HMS-arbeidet vil stå ­sentralt på messen, både blant utstillerne og i det omfattende seminarprogrammet, forteller Hellum.

Personvern og cookies