Nytt fra HMS-bransjen

(2007)

Personlig tiltakskort
I forbindelse med at Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har laget et personlig tiltakskort for dem som gjennomfører Grunnkurs i innsatsledelse (GIL), har vi fått henvendelser fra mange andre som gjerne vil ha et slikt kort, forteller Richard Mork (bildet), som hadde ideen til kortet. Tiltakskortet fokuserer på de nøds- og ulykkessituasjoner som kan oppstå i en bedrift. Forsiden omhandler rammen for innsatsen på ethvert skadested, mens det på baksiden er listet opp tiltak som må iverksettes og mo­­menter man må ta hensyn til underveis. Tiltakskortet beskriver handlingsmønstre ved ulike typer hendelser, som brann, ulykker med farlig gods og kjemikalier, samt personskader. – Tiltakskort kan nå kjøpes av alle som ønsker det, men det vil bare bli laget personlige kort til dem som gjennomfører GIL. For mannskaper i industrivernpliktige bedrifter koster kortet 220 kroner. For andre bedrifter koster kortet 300 kroner.

God helse kan være god business
– Det stadig økende sykefraværet skaper hodebry for både bedriftsledere og bevilgende myndigheter. Men botemidler finnes. En bedrift som satser på helsefremmende tiltak som en del av sitt HMS-arbeid, kan i andre enden høste en rekke fordeler, som lavere sykefravær, økt trivsel, samt økonomiske gevinster, sier Atle Hunstad, generalsekretær i Norges mosjons- og bedrifts­idrettsforbund (NMBF). Dette var hovedtema på en konferanse i Oslo 22. mars. 200 deltok på konferansen, som NMBF arrangerte i samarbeid med NHO og LO. Arrangørene hadde hentet inn et solid knippe med foredragsholdere; blant annet sjefsoverlege Per Gärdsell, NHO-direktør Lars Christian Berge, LO-sekretær Trine Lise Sundnes og statssekretær Arvid Libak.

Fra Arbeidstilsynet til FLT
Solveig Østenstad er ansatt som saksbehandler/jurist i tariffavdelingen til Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Hun startet arbeidet ved FLTs hovedkontor 1. februar i år. Østenstad har tidligere vært ansatt som rådgiver ved Direktoratet for arbeidstilsynet. Hun vil blant annet gi juridisk bistand til FLTs medlemmer angående arbeidsrettslige spørsmål, skriver tidsskriftet Ledelse og Teknikk.

Idar Kreutzer er ny leder i FNH

– Jeg ser frem til å delta i utviklingen av Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH), sammen med kompetente medlemsbedrifter og en erfaren og motivert administrasjon, sier nyvalgt styreleder i FNH, konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand ASA. Han overtar som styreleder etter Gunn Wærsted i Sparebank1 Gruppen. Kreutzer mener at FNH har stor betydning som finansbransjens representant i viktige spørsmål som arena for næringspolitisk debatt og handling. – Tilliten bygges gjennom å møte de forventninger bedrifter, privatpersoner og myndigheter har til aktørene i bransjen. Vi skal skape verdier, men er ikke likegyldige til hvordan vi gjør det, sier Kreutzer.

Linser på vernebriller
Reidar Storm-Jansen i selskapet OPTX forteller om en ny type linser som kan betegnes som «kontaktlinser» for briller. Linsene fungerer som et lesefelt i en begrenset del av vernebrillen. Det vil si at linsene kan plasseres der det behov for dem, oppe eller nede på brilleglassene. De festes med kun en dråpe vann og sitter fast. Siden linsene festes på innsiden av glasset, vil de ikke bli utsatt for særlig slitasje og kan dermed lett flyttes til neste brille når de er modne for utskifting.

Personvern og cookies