Nytt fra HMS-bransjen

(2007)

IA-prisen i Østfold
Nortura Rakkestad ble nylig tildelt IA-prisen i Østfold for sitt HMS-arbeid. Nortura har redusert sykefraværet med 30 prosent. Bedriften vektlegger gode HMS-rutiner, og satser blant annet på ulike trivselstiltak og trening i arbeidstiden.

Lysfontene for venstrehendte
Arbeidshansker med fingerlys er blitt en salgssuksess for Skydda, et selskap som har vært spesialist på personlig verneutstyr siden 1928. Hansken, med en lysdiode montert på høyrehanskens pekefinger, ble lansert på slutten av 2006, og har solgt i nærmere 50.000 eksemplarer. Nå kommer den også i en versjon for venstrehendte. Hansken, med navnet Guide 5005L, ble opprinnelig utviklet for å løse problemet med å jobbe i mørke eller trange områder der lyset ikke kommer til. – Etterspørselen ble langt større enn det vi regnet med, også fra privatmarkedet. For å møte den store målgruppen lanserer vi hansken også for venstrehendte, sier Roger Rasmussen forretningsutviklingssjef på Guide.

Bruk miljøvennlige byggevarer
Miljøvennlige materialer og stoffer i den norske byggenæringen brukes i for liten grad. Derfor støtter Kommunal- og regionaldepartementet Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner med 155.000 kroner. Midlene skal benyttes til utvikling av flere miljødeklarasjoner for byggevarer og til økt bruk av slike deklarasjoner i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner er en stiftelse som er opprettet av NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL). Målet er å gi næringslivet et verktøy til å informere om produkters miljøegenskaper ved hjelp av en deklarasjon. En miljødeklarasjon (EPD) er et standardisert, objektivt og tredjepartsverifisert dokument. EPD er næringslivets eget system for å informere om produkters miljøegenskaper. Det er internasjonalt anerkjent og kan brukes over hele verden. EPD er et nyttig verktøy som bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending og oppsummerer et produkts miljøpåvirkning.

Språkskoler i Polen
Arbeidsmiljøsenterets sikkerhetsrådgiver Kjell Østby har nylig gjennomført HMS-kurs og sertifisering av sveisere og rørleggere på «varme arbeider» i Ukraina. De ukrainske arbeiderne skal jobbe for Aker Kværner Stord, og vil få ytterligere opplæring på arbeidsplassen sin. Men det er flere som driver HMS-opplæring i Øst-Europa. Siden februar i år har Adecco kjørt HMS-opplæring på to språkskoler i Polen. AOF og Norsk brannvernforening har bidratt til opplæring av norsklærerne til HMS-instruktører. Alle bygningsarbeidere som skal til Norge, gjennomgår HMS-kurs i varme arbeider, stropping/anhuking, verktøy/maskiner, arbeid i høyden og førstehjelp. I tillegg kjøres sikkerhetskurs (FSE-kurs 07) for elektrikere. Dette skjer enten arbeiderne kommer fra Litauen, Ukraina, Polen eller Bulgaria. Det er Adeccos erfaring at skolering i HMS, med innsikt i hvordan arbeidsmiljøloven fungerer, er en forutsetning for at arbeiderne skal kunne delta aktivt for å sikre et godt arbeidsmiljø.

KLP med nytt magasin
KLP lanserer nytt og moderne aktualitetsmagasin; KLP Magasinet. Selskapet har hatt som ambisjon å lage et tidsriktig og moderne kundemagasin med vekt på aktuelle nyheter innen offentlig sektor. – KLP Magasinet er en av våre viktigste kommunikasjonskanaler ut til kundene, sier kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich. Første utgave av bladet ble distribuert til KLPs kunder og alle kommunestyrerepresentanter i et opplag på 21.000 eksemplarer.

Personvern og cookies