Nytt fagråd på STAMI

(2005)
Statens arbeidsmiljøinstitutt har oppnevnt nytt fagråd. Fagrådet skal virke som rådgivende organ i forskningsfaglige spørsmål og stimulere til forskningsfaglig utvikling og samarbeid internt og eksternt.
Disse medlemmene er oppnevnt for perioden 1.9.2005 til 1.9.2009: Rådgiver Wenche Irene Thomsen fra LO, seniorrådgiver Finn Berge Haaland fra YS, overlege Unni G. Abusdal fra NHO, rådgiver Vidar Kjøraas fra KS, professor Jon Frode Blichfeldt fra Høgskolen i Oslo, professor Nina Vøllestad fra Forskningsrådet, professor Arne Tjølsen fra Forskningsrådet, avdelingsdirektør Stig M. Løvaas fra Arbeidstilsynet, overlege Marit Rognerud fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, overlege Dag Ellingsen fra STAMI og seniorrådgiver Marianne van der Hagen fra STAMI.
Ny direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet
Arild H. Steen har nå tiltrådt i stillingen som daglig leder og direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet. Steen har erfaring fra ledelse av markedsorienterte kompetanseorganisasjoner og forskningsprosjekter, og gjennomføring av omstillinger i organisasjoner. Han har tidligere vært instituttsjef ved Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Fafo, og daglig leder for Opinion AS. Nå kommer han fra stillingen som avdelingsleder ved Transportøkonomisk institutt. – Slaget om framtida står i arbeidslivet. Når oljen tar slutt skal vi leve av akkurat det samme som vi lever av nå: kunnskap og kompetanse. Hvordan vi forvalter ressursene i arbeidslivet er derfor viktig, mener Steen. Han er imponert over hvor godt AFI har klart omstillingen som følge av at instituttet, under Victor Norman som statsråd, ble omdannet fra å være et statlig forvaltningsorgan til å bli et aksjeselskap med økte krav til inntjening. – Jeg har fulgt AFI fra sidelinjen og vært veldig spent på hvordan endringsprosessen ville gå. Så langt virker det veldig bra. Men AFI har også en sterk tradisjon og identitet som det er viktig å bruke i utviklingen fremover, sier Steen til AFIs eget nettsted.

HMS på overflaten
8-10. november arrangerer Teknologisk institutt de årlige Overflatedagene i Oslo. En av foredragsseriene handler om HMS innen overflatebehandling og på programmet står blant annet opphogging av offshore-installasjoner, helseeffekter ved sveising, nye EU-direktiver for maling og lakkprodukter og SFTs arbeid med metallbearbeidende industri.

Krankonferanse i Trondheim
Den årlige krankonferansen arrangeres den 9. og 10. november på Statoils Forskningssenter på Rotvoll utenfor Trondheim. Konferansen arrangeres av Operasjonelt og Teknisk Fagutvalg og Samarbeid for Sikkerhet og setter fokus på utvikling av kompetanse og gode sikkerhetsholdninger innenfor fagområdet Kran & Løft. Hovedtema på konferansen er utvikling innen fagområdet de siste årene, HMS- kultur og implementering av Norsok R003 i selskapene. Konferansen henvender seg til personell i oljeselskaper, rederier og bedrifter som er involvert i løfteoperasjoner på installasjoner til havs, skip og terminaler.

HMS-direktør blir statssekretær
Anita Utseth (39) har i snart 2 år vært HMS-direktør i det lille oljeselskapet Pertra AS i Trondheim. Der har hun hatt helse-, miljø- og sikkerhetsansvaret for felt i produksjon, utbyggings- og modifikasjonsprosjekter, en rekke bore- og brønnoperasjoner samt seismikkinnsamling. Hun har også vært Pertras representant i Norsk oljevernforening for operatørselskap. Nå blir hun statssekretær i Olje- og energidepartementet. Utseth har vokst opp på Hitra og er i dag bosatt i Trondheim, hvor hun også har vært lokalpolitiker for Senterpartiet. Hun er utdannet sivilingeniør i maskin fra NTH og arbeidet i perioden 1992-2000 som sjefingeniør i Oljedirektoratet. Arbeidsmiljø – nr.7 – 2005

Personvern og cookies