Nytt EU-direktiv mot asbest

Tekst: Turid Børtnes (2003)

EUs skal innføre et nytt direktiv mot asbesteksponering, det innebærer en halvering av den tidligere grenseverdien. I tillegg kreves det spesiell utdanning for dem som skal håndtere stoffet.
Det vil bli totalforbud mot asbestholdig materiale innenfor EU fra 1. januar 2005. Dette produktdirektivet vil omfatte direkte produksjon og all ny anvendelse av stoffet. Direktivet som skal beskytte mot eksponering for stoffet er derfor beregnet på personer som kan støte på gammel asbest, derfor skal beskyttelsen tilpasses tilfeldige arbeidsplasser. Det er først og fremst i forbindelse med sanering og rivningsarbeid at personer kommer i kontakt med asbest nå, særlig i form av eternitt. Men ved reparasjoner av gamle rørsystemer og fyrkjeler, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg kan arbeidsfolk støte på asbest som er brukt som isolasjon eller tilsvarende. Det er fortsatt arbeidsgiver som har ansvar for å sette i verk nødvendige tiltak ved risiko for asbesteksponering. Men nå har vedkommende også plikt til å innhente informasjon fra huseier. Den nye grenseverdien er satt til 0,1 fibrer pr ml.
Personvern og cookies