Nytt e-læringstilbud

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr nå muligheten til å ta kurs over nett som oppfyller kravet til grunnopplæring i arbeidsmiljø.

– Tilbudet retter seg først og fremst mot de som ikke har mulighet til å komme på våre ordinære kurs, sier seniorkonsulent Marianne Schjølberg.

Basert på erfaringer
I et mylder av lignende tilbud og aktører, legger Schjølberg vekt på senterets kompetanse og at opplegget er tilpasset den enkelte deltager. Arbeidsmiljøsenterets har høy kompetanse innen feltet arbeidsmiljø, og holder stadig kurs og har diverse konsulentoppdrag. Denne kontakten med folk i arbeidslivet gjenspeiles i e-læringsprogrammet, mener Schjølberg.
– Vi kan tilby unik kunnskap om utfordringer, og hvordan er mulig å få til positiv utvikling på arbeidsplassene. Kurset er forankret i lovverk og forskningsbasert kunnskap, men vi har fokus på arbeidshverdagen og den praktiske gjennomføringen av arbeidsmiljøarbeidet. Det er der den største utfordringen ligger.

Hjelp til selvhjelp
Opplegget følger en tretrinnsmodell der første del er en fellessamling hvor deltagerne lærer å bruke programmet. Verktøy for hvordan tilegne seg kunnskap om arbeidsmiljø, samt noen enkle grep for å forbedre arbeidsmiljøet, er også en del av pakka.
– Vi ønsker å gi deltagerne grunnmuren slik at de får satt kunnskapen ut i livet på sin egen arbeidsplass. De skal få større handlingskompetanse, både i forhold til egen rolle på jobben og til arbeidsmiljø generelt, forklarer Schjølberg.
Neste del er selve e-læringsprogrammet, som gir relevant og oppdatert kunnskap. Det hele avsluttes med en oppgave der forbedringsarbeid på egen arbeidsplass, og resultatene av dette, skal dokumenteres.
– E-læringstilbudet er ment å tilsvare et vanlig grunnopplæringskurs, men du mister jo litt den muligheten for dialog og utveksling av erfaringer med andre kursdeltagere. Av den grunn har vi lagt inn den nevnte oppstartsamlingen.

Tilpasses den enkelte
Temaene deltagerne vil møte er Arbeidsmiljøloven med relevante forskrifter, aktører i HMS-arbeidet, psykososialt og fysisk arbeidsmiljø og forbedringsarbeid på arbeidsplassen. Dette for å få en logisk rekkefølge.
– Vi forankrer kursene til den enkeltes arbeidsplass og rolle, og unngår dermed å bli veldig generelle slik denne typen kurs ofte blir. Det viktige er at du får noe igjen for opplæringen i forhold til egen arbeidsplass, din rolle og de utfordringene som finnes der, forklarer Schjølberg.
Med besvarelser over nett blir spørsmålet hvordan man sikrer at brukerne faktisk sitter igjen med den nødvendige kunnskapen.
– Senest fire uker etter fellessamlingen skal en oppgave, knyttet opp mot egen arbeidsplass, leveres på nett. Det kreves ingen forkunnskaper for å ta kurset, så dette er et tilbud for alle.

For oversikt og påmelding til e-læringskurs trykk her, eller du kan ringe Arbeidsmiljøsenteret som ved vanlig grunnkurspåmelding.

Personvern og cookies