Nytt direktorat for samfunnssikkerhet

(2002)

Stortinget har vedtatt at det skal opprettes et nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet.

Det nye direktoratet skal opprettes som en følge av behandlingen av stortingsmelding nr 17, «Samfunnssikkerhet – veien til et mindre sårbart samfunn».
Skal skje raskt
I forbindelse med stortingsbehandlingen av saken er det forutsatt at det nye direktoratet blir opprettet så raskt som mulig. Det understrekes også at det reelt sett skal være et nytt direktorat som skal utvikles til en bred og slagkraftig beredskapsorganisasjon. Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet skal forvalte det samme ansvarsområdet som i dag ligger under Direktoratet for sivilt beredskap. I tillegg skal det overta deler av ansvarsområdet til Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

Brann og storulykker
Stortinget understreker at det samlede ansvar for brann – og ikke bare tilsyn med kommunale brannvesen – bør overføres til det nye direktoratet sammen med ansvar for storulykker. Det er foreløpig ikke avklart hvor det nye direktoratet skal ligge. Regjeringen vil i en melding om tilsyn før jul, komme tilbake til spørsmålet om lokalisering og eventuell overføring av andre ansvarsområder. Stortinget har bedt om at denne vurderingen også omfatter næringsdelen i Direktoratet for brann- og elsikkerhet og at dette ikke forsinker arbeidet med å få etablert det nye direktoratet.

Personvern og cookies