Nytt direktorat etablert

(2003)

Et nytt direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble etablert i høst. Det nye direktoratet skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier ved ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig.
Det nye direktoratet utgår fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) og Direktoratet for sivilt beredskap. Direktoratet skal ha oversikt over sårbarhets- og trusselutviklingen i samfunnet når det gjelder ulykker og katastrofer. Det skal ta initiativ for å forebygge at slike hendelser inntreffer, se til at det er gjennomført nødvendige forebyggende tiltak og sikre at tilstrekkelig beredskap er tilgjengelig. DSB er fagmyndighet for kommunale og interkommunale brannvesen, det lokale eltilsyn og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Videre har det den faglige og administrative oppfølging av Sivilforsvaret, Sentralskolen for sivilt beredskap, Norges brannskole og Sivilforsvarets tre regionale skoler. Virksomheten har hovedkontor i Tønsberg og Oslo, og vil være lokalisert i Tønsberg fra 2005 med ca 240 ansatte. DSB er underlagt Justisdepartementet.
Personvern og cookies